Helene Sætersdal står i trappeoppgangen til Høyskolen Kristiania.
Helene Sætersdal er dekan på School of Communication, Leadership and Marketing.Foto: Jonatan Quintero

Studiene er nært knyttet til praksis og gir studentene god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Avdelingen kjennetegnes av gode pedagoger og høy tilfredshet i studentundersøkelser. Avdelingen har aktive forskere og forskergrupper. En målrettet oppbygning av forskningen i avdelingen foregår for å utvikle et tverrfaglig ph.d.-program i kommunikasjon og ledelse.

Institutt for kommunikasjon

Institutt for kommunikasjon arbeider blant annet med fagfelt som journalistikk, strategisk kommunikasjon, PR, sosiale medier, påvirkning og kreativ markedskommunikasjon. Det tilbys flere utdanninger innen disse områdene, og byr også på forskning som utmerker seg både nasjonalt og internasjonalt.

Fagfeltene i kommunikasjon utnyttes tverrfaglig. Det handler om profesjonell kommunikasjon, og det å forstå hvordan kommunikasjon foregår i kulturen, i samfunnet og i organisasjoner. Slik er kommunikasjon også et kompetanseområde alle fagfelt kan utnytte, og som gjør at dette instituttet er involvert med mange andre fagområder.

Undervisningen legger vekt på nærhet til arbeidslivet, med tilbud om studier både på høyskolen og som fleksible nettstudier. Instituttet er involvert med undervisningsaktiviteter på alle nivåer; som årsenheter, bachelor, master (fra 2020) og også på doktorgradsnivå.

Institutt for markedsføring

Institutt for markedsføring er et av Norges ledende fagmiljøer innen markedsrelaterte fag. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø, og jobber kontinuerlig med å øke forskningen og videreutvikle et internasjonalt ledende fagmiljø.

Markedsføring er er veldefinerte områder innen businesslitteraturen, og er begge områder som handler om prosesser for hvordan bedrifter skaper, kommuniserer og leverer verdi for kundene sine. Videre handler det om hvordan relasjoner mellom kunde og bedrift kommer organisasjonen og dens interessenter til gode.

Markedsføring og innovasjon er akademiske felter, som i høy grad bygger på forskning og utvikling innen økonomifaget. Fokuset for Institutt for markedsføring er hvordan bedrifter skaper verdi for kundene sine.

Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjons tyngste og viktigste fagområde er sentrert rundt HRM (Human Resource Management) og ledelse. Det er et aktivt forskningsmiljø på instituttet, og forskningen blir jevnlig publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

Hovedvekten av instituttets forskningsaktivitet er innen HRM og ledelse. I tillegg gjennomføres det undervisning og forskning innen fagområdet innkjøpsledelse.

Tematikken innenfor forskningen som gjøres på Institutt for ledelse og organisasjon er relatert til viljestyrke og ledelse, hormoner og ledelse, endringsledelse, lederutvikling og kjønnskvotering og selvledelse.

  • Institutt for kommunikasjon

    Institutt for kommunikasjon arbeider blant annet med fagfelt som journalistikk, strategisk...
  • Institutt for ledelse og organisasjon

    Institutt for ledelse og organisasjons tyngste og viktigste fagområde er sentrert rundt HRM (Huma...
  • Institutt for markedsføring

    Institutt for markedsføring er et av Norges ledende fagmiljøer innen markedsrelaterte fag....