Foto av studenter i et klasserom.

Bachelor - Bergen og Oslo

HR, teknologi- og digitaliseringsledelse

Verden blir stadig mer digital. Denne utdanningen lærer deg hvordan du kan bli fremtidens brobygger mellom medarbeidere og digitale verktøy.

Søknadsfrist
15. april
Oppstart
Høst 2021
Studiested
Bergen og Oslo
Nivå
Bachelor
Pris
35 600 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
3 år
Studiepoeng
180
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Vi lever i en tid hvor teknologi byr på digitale og mekaniske løsninger som erstatter mange av de mer tradisjonelle arbeidsoppgavene. Forskning tilsier at halvparten av dagens arbeidsplasser vil forsvinne i løpet av de neste 20 årene som et resultat av digital utvikling, så hva betyr dette for fremtidens arbeidstakere?

Robotsamfunnet til tross; virksomhetens viktigste ressurs forblir den manuelle arbeidskraften, nemlig menneskene. Det er derimot helt avgjørende for våre fremtidige produksjons- og velferdsnivå at denne verdien forvaltes riktig i overgangen mellom industriell og digital teknologi.

Med en Bachelor i HR, teknologi og digitaliseringsledelse kan du få en nøkkelrolle i hvordan denne oppgaven skal løses. Digitalisering vil medføre at mange tradisjonelle jobber vil forsvinne, men historien viser oss at enhver samfunnsutvikling også har bydd på nye og spennende arbeidsplasser. 

Derfor trenger både bedrifter og samfunn HR-kandidater som forstår hvordan teknologi og mennesker kan samhandle mer effektivt, hvordan arbeidsprosesser kan organiseres bedre og hvordan man kan ivareta samfunnets viktigste ressurs, nemlig deg.

Hva lærer du?

En Bachelor i HR, teknologi og digitaliseringsledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan påvirke og ivareta det som skjer med mennesker og organisasjoner når digitalisering, roboter og kunstig intelligens erstatter manuelt arbeid og endrer våre arbeidsmåter.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Undervisningen ved Høyskolen Kristiania skiller seg ut. Som student hos oss vil du ofte jobbe i mindre klasser, med tettere dialog med dine forelesere. I kombinasjon med mulighet for praksis og caseoppgaver hentet fra arbeidslivet, gjør dette Bachelor i HR, teknologi- og digitaliseringsledelse til en spesialiert og relevant utdanning.

Du vil få en grundig innføring i hva teknologi og digitalisering er, hvordan det påvirker oss som mennesker og hvordan HR-avdelingen kan ta i bruk ny teknologi for å utvikle gode medarbeidere og effektivisere arbeidsplassen. Du vil i tillegg få en grunnleggende forståelse for HR som fagfelt.

Denne kunnskapen får du gjennom spesialiseringsemner som:

 • HR Tech
 • AI (kunstig intelligens), robotisering og autonome systemer
 • Digitalisering i nettverk og kommunikasjon
 • Samspill mellom menneske, maskin og organisasjon
 • HR-analyser og forretningsutvikling
 • Strategisk HR
 • Digital forretningsforståelse

Du vil få spisskompetanse innen en svært spennende gren av HR-rollen som bli enda viktigere i årene som kommer. Studiet er praktisk anlagt og du vil jobbe med reelle caseoppgaver som gir deg en forståelse av hva som venter når du er ferdig utdannet.

Du vil også få mulighet til å være i praksis hele fjerde semester, eller å dra på utveksling: Vi har avtaler med en rekke anerkjente universiteter, blant annet UC Berkley, Hawaii Pacific University og ISM International School of Management – les mer om utveksling ved å følge denne lenken.

Jobbmuligheter

HR-rollen blir stadig større, og det er ventet at antall jobber innen fagfeltet vil øke i årene som kommer. Med en bachelor i HR, teknologi og digitaliseringsledelse vil du ha verdifulle kunnskaper om digitaliseringsprosesser som organisasjoner og bedrifter blant annet vil ha et stort behov for i årene som kommer. Du kan blant annet jobbe som:

 • HR-spesialist innen digitalisering
 • HR-konsulent innen lederstøtte, forretningsutvikling og organisasjonsutvikling
 • Konsulenttjenester innen teknologi, organisasjon og arbeidsliv
 • HR-konsulent med spisskompetanse innen leder- og medarbeiderutvikling
 • Konsulent i endrings- og omstillingsprosesser
 • Analytiker / strategist
foto av kvinne som smiler.

HR - ett fagområde, mange muligheter

Bytte spesialisering underveis, ta dobbel bachelorgrad - eller kanskje ta en PhD?

Studiet kvalifiserer deg også i stor grad til stillinger som team- og avdelingsleder, eller undervisnings- og kursstillinger.

Etter endt bachelorgrad har du også mulighet til å gå videre til Master i ledelse eller Master i strategisk HR ved Høyskolen Kristiania.

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Katusha Otter Nilsen
Les mer om Katusha Otter

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer