Master - Oslo

Strategisk HR

Lær hvordan menneskelige ressurser kan og bør forvaltes slik at de tjener organisasjonens formål og øker organisasjonens konkurransedyktighet.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Oslo
Nivå
Master
Pris
49 900 kr pr semester1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
2 år
Studiepoeng
120
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Opptaket for 2021 er stengt

Se vårt tilbud av nettstudier hvor du kan søke opptak hver dag, hele året

Som første studiested i Norge tilbyr nå Høyskolen Kristiania Master i strategisk HR, et studium som vil gi deg solid spisskompetanse innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet. 

Med denne utdanningen lærer du hvordan menneskelige ressurser kan og bør forvaltes slik at de tjener organisasjonens formål og øker organisasjonens konkurransedyktighet. Du vil få analytiske ferdigheter som vil være viktige for å kunne evaluere HR-relaterte problemstillinger og du vil få avansert kunnskap om bruk av HR-praksiser i et strategisk perspektiv. Samtidig vil du lære hvordan du fremmer arbeidstakernes utvikling, prestasjoner og velvære. 

HR som fagfelt har vokst kraftig de siste årene og har samtidig blitt langt mer strategisk viktig for bedrifter og organisasjoner. Med en Master i strategisk HR får du en unik kompetanse som vil gjøre deg i stand til å utvikle fremtidens Human Resources Management. 

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Hva lærer du?

Med denne utdanningen vil du tilegne deg analytiske ferdigheter som gjør deg i stand til å vurdere og effektivisere forskjellige HR-praksiser, og du vil få kunnskap om hvordan man oppnår økt verdiskaping i bedrifter og virksomheter. Samtidig vil du få solid kunnskap om hvordan du kan bedre arbeidstakerens prestasjoner, arbeidsrelaterte holdninger og velvære.

I løpet av studietiden din hos oss vil du få en grundig innføring i blant annet arbeidsrett, endringsledelse og strategi, og vi vil i tillegg gå i dybden på emner som:  

  • HRM and Organizational Behavior
  • Tilknytningsformer i fremtidens arbeidsliv
  • Strategic Global Human Resource Management

Studiet er tverrfaglig og du vil i tillegg få ettertraktet kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder, vitenskapsteori og strategisk analyse. Ved endt utdanning vil du være i stand til å forstå HR sin nåværende rolle og funksjon i et omskiftelig arbeidsliv, og du kan bistå med å utvikle HR i organisasjoner som best tjener organisasjonens formål.  

Høyskolen Kristiania har utdannet dyktige og ettertraktede HR-kandidater på bachelor-nivå i mange år, og dine forelesere er blant de aller beste i fagfeltet. 

Studiedetaljer

Jobbmuligheter

Med en Master i strategisk HR vil du blant annet bli dyktig på å utvikle verdiskapende praksiser som ivaretar både organisasjonens strategiske mål og de ansatte. Denne kunnskapen om effektive HR-praksiser vil være med på å gjøre deg til en attraktiv kandidat på arbeidsmarkedet. 

Etter endt utdanning kan du blant annet jobbe som/med: 

  • HR-leder i privat eller offentlig sektor
  • Intern HR-konsulent
  • Eksternkonsulent med spisskompetanse innen HR-relaterte spørsmål
  • Undervisningsstillinger på høyskoler og i universitetssektoren
  • HR-spesialist
  • Leder eller medarbeider i kunnskapsbedrifter

Mastergraden er også et godt utgangspunkt for deg med forskningsambisjoner og som ønsker å gå videre til en ph.d.

Studieprogramleder

Tone Danielsen
Les mer om Tone

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer