Gruppe med studenter på plen foran bygg.
Vil du studere i utlandet? Vi har mange samarbeidspartnere, deriblant University of California, Berkeley.Foto: University of California, Berkeley/Elena Zhukova

Gå direkte til:

Hva er utveksling? 

Som student ved Kristiania får du mulighet til å tilbringe deler av studiet ved en av partnerskolene våre i utlandet. Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å oppleve nye kulturer, få internasjonal erfaring og utvikle deg både faglig, språklig og personlig – alt sammen innenfor trygge rammer.

Som utvekslingsstudent mister du ikke studieplassen din ved Kristiania. Består du semesteret ved partnerskolen, blir den automatisk en del av graden din her i Norge. Når du kommer hjem igjen, kan du med andre ord fortsette studiet som vanlig.  

Hvem kan dra på utveksling? 

Er du bachelor-, masterstudent på fulltid, kan du mest sannsynlig dra på utveksling. Du må ha normert studieprogresjon og bestått 60 studiepoeng ved Kristiania på bachelornivå, eller 30 studiepoeng på masternivå. Studenter som tar en bachelorgrad på nett, og som har bestått 60 studiepoeng, kan også dra på utveksling.

Er du fagskolestudent? Les om dine utvekslingmuligheter her

Mens de fleste partnerskoler krever gjennomsnittskarakter C, er det noen få som stiller enda høyere krav. Er det flere søkere enn plasser, vil karakterer, og eventuelt motivasjonsbrev og vurdering fra studieprogramleder telle. Vurderes studenter helt likt, kan loddtrekning også bli aktuelt.

Noen partnerskoler krever at engelskkarakteren fra videregående skole er fire eller mer. Innfrir du ikke kravet, må du avlegge en språktest i forkant, som oftest TOEFL eller IELTS. Testen må bestås og godkjennes før søknadsfristen endelig opptak ved institusjonen ute. For alle partnerinstitusjoner gjennom Erasmus+, så får alle studenter automatisk tilsendt en egen språktest, OLS, før de reiser ut. Du trenger ikke ta ytterligere språkkurs, om du ikke ønsker det.

Lurer du på hvilke utvekslingsmuligheter som finnes for akkurat ditt studium, finn studiesiden og les mer under «Ofte stilte spørsmål».

Aktuelt

Hvor kan jeg dra på utveksling?

Vi har partnerskoler i over 26 land. For å finne ut hvor du kan dra på utveksling, må du sjekke studiesiden for ditt studium på kristiania.no. Du finner denne oversikten under "Ofte stilte spørsmål".

Her kan du se en komplett liste over studiesteder. Prat med din studieprogramleder eller skriv til utveksling@kristiania.no hvis du har flere spørsmål om hvor du kan dra på utveksling.

Hvorfor dra på utveksling?

Å dra på utveksling er en fantastisk og ikke minst unik opplevelse, hvor du får mulighet til å utforske nye kulturer, treffe mennesker fra hele verden, lære et nytt språk og utvikle deg både faglig og personlig.

I tillegg viser flere undersøkelser at utveksling har en positiv effekt på fremtidige jobbmuligheter. Ikke bare opparbeider du deg internasjonal erfaring – du viser også arbeidsgivere at du er nysgjerrig, fleksibel og selvstendig!

Hvordan dra på utveksling?

Kort fortalt består søknadsprosessen av to trinn:

  1. Først søker du om å bli nominert til utveksling via Søknadsweb. Søknadsweb åpner ca. 1 måned før søknadsfristen. For utveksling i vårsemesteret er søknadsfristen 20. september, for utveksling høstsemesteret 1. mars.
  2. Når du er blitt nominert, så søker du deretter om opptak ved partnerskolen i utlandet.

Kriteriene for å bli nominert er:

  • Karaktersnitt på minimum C
  • Normert studieprogresjon
  • Motivasjonsbrev (som regel på engelsk)
  • Krav til språkkunnskaper vil være i henhold til partnerskolens opptakskriterier.

Blir du nominert, får du tilsendt informasjon fra den aktuelle partnerskolen. Disse dokumentene fyller du ut og returnerer direkte til partnerskolen, som til syvende og sist avgjør om du får plass eller ikke.

 Når gjennomføres infomøter om utveksling?

Fra 2023 gjelder følgende informasjonsprosess, med fire informasjonsmøter I løpet av studiet:

INFOMØTE 1 – for hele kullet

Introduksjon til utveksling for bachelor i begynnelsen av februar på førsteåret for studier med utveksling i fjerde semester og i slutten av november for studier med utveksling i femte semester.

INFOMØTE 2 – for hele kullet

Detaljert informasjon om utveksling og søknadsprosessen, holdes i starten av semesteret før utvekslingen, dvs. august og januar.

INFOMØTE 3  for nominerte studenter

Gjennomgang av søknad videre til partnerinstitusjonen, emnevalg og Learning Agreement for Erasmus/bilaterale avtaler. Holdes etter at nominasjon av søkere er foretatt, i oktober og mars måned.

INFOMØTE 4 – for studenter som reiser

Avreisesamling med fokus på beredskap, sikkerhet og kulturforståelse. Holdes sammen med Sjømannskirken og ANSA, i juni for utveksling på høsten og i desember for utveksling på våren. 

Datoer for høsten 2023 er som følger:

INFOMØTE 2:
• Bergen BT-402 mandag 28.08 kl.12-14
• Oslo KAU-P3-03 onsdag 30.08 kl.12-14
• Oslo KAU-P2-03 onsdag 30.08 kl.15-17
INFOMØTE 3:
25/10 2023 - webinar
INFOMØTE 4:
6/12 2023 - webinar

Har du spørsmål om utveksling?

Vi sitter klare til å hjelpe deg med alt innen utveksling.
Kontakt oss på e-post

Praktisk informasjon før avreise

Her har vi samlet praktisk informasjon om hva må du tenke på før du drar på utveksling. Sett deg godt inn i denne informasjonen.

  • Sjekk hvor mye du kan få i støtte fra Lånekassen
  • Husk å tegne forsikring, vi har god erfaring med ANSAs reiseforsikring
  • Sjekk om du behøver visum dit du skal på UDs landsider og kontakt den lokale ambassaden. Her finner du reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med og en oversikt over hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.

Last ned PDF:

Har du ombestemt deg og kan ikke reise på utveksling likevel må du inn på Søknadsweb selv og takke nei til plassen din. Har du søkt til et lærested i utlandet, må du si fra til dem også. Frist for høstsemesteret er 1. juni, og for vårsemesteret 1. desember.

Ofte stilte spørsmål om utveksling

FAQ - utveksling