Engasjer deg i studietiden

 • Studentunionen SHK

  Studentunionen er Kristianias studentforening i Oslo og Bergen. Studentunionen arrangerer Into Campus og Kristiania til fjells. I tillegg har de en rekke utvalg innen HR, PR og kommunikasjon og Marked. Her kan du som student søke på ulike frivillige stillinger og roller. 
 • Linjeforeninger

  Kristiania har flere linjeforeninger. Foreningene er drevet av studenter som engasjerer seg frivillig, for å tilby faglige og sosiale tilbud til medstudenter. Som ny student kan engasjere deg i ulike linjer og søke på ulike roller. Hos Kristiania finner du blant annet linjeforeninger som:

  • Loftet Studentinkubator
  • Kvinner og IT
  • Sjenkestua studentbar

Få hjelp i studietiden

 • Studentombud

  Studentombudet skal bidra til studenters rettssikkerhet, og er en uavhengig og nøytral bistandsperson. Studentombudet har taushetsplikt og tilbudet er gratis.
 • Avdeling for studentoppfølging

  Avdeling for studentoppfølging hjelper deg som student med veiledning, rådgivning og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Avdeling for studentoppfølging har overordnet fokus på forebyggende tiltak og oppfølging som bidrar til godt læringsmiljø, trivsel og studiemestring. Hvert studium har sin kontaktperson og vi som jobber i avdelingen har taushetsplikt. 
 • Studentsamskipnader

  Studentsamskipnadene, SiO (Oslo) og Sammen (Bergen), skal ta seg av studentenes velferdsbehov. Tilbudene er blant annet boliger, spisesteder, barnehager, helsetjeneste og trening.

Andre tilbud hos Kristiania

 • Deltidjobber for studenter

  Kristiania har til en hver tid omtrent 100 studenter som jobber på de ulike studiestedene. De jobber som resepsjonister, er med på messer, jobber som innholdsprodusenter og mye, mye mer. 

  Alle deltidsstillinger blir lagt ut i Kristiania sitt egen markedsplass. Her finner du også relevante stillinger fra bedrifter som gjerne ønsker seg nyutdannede. 

  I tillegg har vi et aktivt Karrieresenter tilgjengelig for alle studenter hos Kristiania. Her får du blant annet hjelp med å:

  • Veiledning, kurs og aktiviteter for å gjøre deg til en god arbeidssøker og verdifull medarbeider
  • Workshops og kurs for deg som ønsker å starte egen virksomhet
  • Råd om hvordan du bruker studietiden best mulig for å få relevant praksis
 • Studentklinikken

  Studenter hjelper studenter! Studentene fra Osteopati har praksis i egen klinikk i Oslo. Her får de relevant erfaring og pasientene får undersøkelse, behandling og råd rettet mot dine behov.
 • Bibliotek

  Biblioteket kan hjelpe deg å finne literatur, skriving og referansehenvisning. Både i Oslo og Bergen har vi fullverdige bibliotek med grupperom, leseområder og hyllevis med pensum og litteratur.
 • Fasiliteter

  Kristiania byr på fasiliteter og tilrettelagte rom for (nesten) alle dine behov. Vi har spesielrom for helsestudenter, øvingsrom for musikkstudenter, labber for de kreative studentene. Og så videre. 

Arrangementer på Kristiania