I kjølvannet av koronakrisen har mange organisasjoner fått en ny hverdag med store utfordringer. Nå, mer enn noen gang, er det viktig med kunnskap og erfaring innen endringsledelse, prosjekthåndtering, krisekommunikasjon og lignende. Høyskolen Kristiania legger nå ekstra til rette for å gjøre denne kunnskapen lett tilgjengelig.  

Visste du at regjeringen i forbindelse med koronakrisen har bevilget ekstra midler til bedriftsintern opplæring? Les mer om hvordan du kan utdanne ansatte fremfor å permittere dem.

Dobbelblokk kompetanseløft

 • Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap?

  Vi tilbyr et bredt utvalg av relevante kurs til både ledere og ansatte i din bedrift.
  Les mer her!
 • Skreddersydd utdanning til organisasjonen?

  Høyskolen Kristiania skreddersyr kunnskapsprogram som bidrar til at virksomheter skal lykkes med å nå sine mål.
  Les mer her!

Få hjelp av en praksisstudent

De fleste av våre utdanninger gir studentene mulighet til å ha en praksisperiode. En praksiskandidat kan bidra til å gi din organisasjon ny innsikt, være relevant arbeidskraft og en god måte å rekruttere deres neste medarbeider på.
Klikk her for å se mulighetene!

Høyskolen Kristiania har som misjon å gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling i et livslangt læringsperspektiv til det beste for samfunnet. Vår avdeling for arbeidsliv og innovasjon er opprettet som et resultat av vårt brennende ønske om å være en samarbeidspartner for næringslivet som virkelig utgjør en forskjell.

 Vårt mål for alle våre samarbeid med norske virksomheter er at vi skal bidra sterkt til reell verdiskapning i virksomhetene og en bærekraftig samfunnsutvikling. Med kreativitet og faglig tynge tilbyr vi morgendagens studier i dag. Vi samarbeider tett med næringslivet for å møte behovene både for generell utdanning på nye områder og for tilpassede kunnskapsprogram som er satt sammen for å adressere de spesifikke utfordringene eller mulighetene som gjelder for den enkelte virksomheten.

Vi vet at både tid og andre ressurser kan være knapphetsfaktorer, og vi skreddersyr derfor løsninger som passer inn i dine medarbeideres arbeidshverdag. Vi setter stort fokus på at medarbeiderne ikke bare skal tilegne seg ny kunnskap, men at de også skal lære å anvende kunnskapen slik at en investering i kunnskap skal lønne seg både for virksomheten og medarbeiderne.

 Våre medarbeidere har høy faglig integritet, og når du samarbeider med oss kan du føle deg trygg på at du vil møte rause, kreative og ambisiøse medarbeidere som strekker seg langt for å tilrettelegge for å skape og gjennomføre de løsningene som vil gi størst effekt og tilføre mest verdi til din virksomhet.

Fellesareal på campus Kvadraturen

Ta kontakt for å:

Kunnskapsmagasinet Kristiania

 • Ti råd for å lykkes med langdistanseledelse

  Ti råd for å lykkes med langdistanseledelse

  Hvordan lede ansatte som befinner seg langt borte? Høyskolelektor Kjetil A. Vedøy har utviklet ti råd for bedre langdistanseledelse.
  Les mer
 • Lederskap i Koronaens tid

  Lederskap i Koronaens tid

  Kriser åpner mulighetsrom for å utøve godt lederskap. Hvilke ledere kan gi oss håp om en bedre fremtid? utfordrer professor Tom Karp.
  Les mer
 • ABC i krisekommunikasjon

  ABC i krisekommunikasjon

  Hva kan vi lære noe av forskningen på krisekommunikasjon? Doktorgradsstipendiat Ketil Raknes gir deg en ABC.
  Les mer