Høyskolen Kristiania behandler personopplysninger med respekt og forsiktighet, og all registrering og behandling av personinformasjon bygger på avtale og/eller samtykke fra deg som enkeltindivid. Behandling av personopplysninger til studieadministrative formål bygges på lovgrunnlag, lov om universitet og høyskoler §4-15.  Ved enkelte behandlinger bruker høyskolen berettiget interesse som behandlingsgrunnlag. 

Personvern