Høyskolen Kristiania (HK) er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi har registrert og behandler om deg på grunnlag av ditt arbeidsforhold hos HK.

Fagskolen Kristiania (FK) er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi har registrert og behandler om deg på grunnlag av ditt arbeidsforhold hos FK. 

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, inkludert ESMOD og Bårdar Akademiet (heretter samlet referert til som skolen, eller «vi»/ «oss») er et konsern. Gjennom denne personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvordan disse personopplysningene blir behandlet, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette. 

Personvern til ansatte

Spørsmål om personopplysninger rettes til personvernombud på personvernombud@kristiania.no.

Spørsmål om innsyn og sletting rettes til behandlingsansvarlig på behandlingsansvarlig@kristiania.no.