Inngangspartiet til Brenneriveien, Høyskolen Kristiania, Oslo

Campus Bergen

Innganspartiet til Høyskolen Kristianias lokaler i Hansaparken
Inngangspartiet til Fagskolens bygninger i C. Sundts gate 33

Kontaktinformasjon til øvrige avdelinger hos Kristiania

Kontaktinformasjon