Pedagogisk utvikling og kvalitetsarbeid

 • Pedagogisk utvikling og læringsteknologi

  Pedagogisk utvikling og læringsteknologi bistår fagmiljøet i utvikling av undervisningskvalitet og digitale læringsressurser.
  Les mer
 • Systematisk kvalitetsarbeid

  På Kristiania skal alle studenter møte studier av høy kvalitet. Kristiania overordnete mål for kvalitetsarbeidet er å tilrettelegge for et utdanningsløp som legger grunnlaget for at studentene oppnår best mulig læringsutbytte og personlig utvikling i utdanninger som forbereder dem for et arbeids- og samfunnsliv i endring.  
  Les mer

                  

UU + LOKUT Accordion

         

Nyheter

 • Kristiania godt representert på NTNU
  PedTek

  Kristiania godt representert på NTNU

  - Læringsfestivalen på NTNU har vært vårens vakreste eventyr for oss som er opptatt av utvikling og kvalitet i utdanningen, sier avdelingsleder Benedicte Røer Blom. Konferansen er en møteplass for UH-sektoren hvor alt spennende innen undervisning og læring presenteres.
  Les mer
 • Per Lauvås tildelt merittert status for fremragende undervisning
  PedTek

  Per Lauvås tildelt merittert status for fremragende undervisning

  Merittert status har i år gått til prodekan for utdanning, Per Lauvås.
  Les mer