Høyskolen Kristiania søker ny rektor

Rektor er høyskolens faglige leder. Øvrig faglig toppledelse består av tre prorektorer og fire dekaner. Rektor ansettes av styret, rapporterer til administrerende direktør og møter fast i styret. Vi søker en ambisiøs, tydelig, synlig og samlende leder.
Les mer her