Hvordan logge på:

  1. Gå til Studentweb for Høyskolen Kristiania.
  2. Klikk «Pålogging via Feide».
  3. Velg «Høyskolen Kristiania» som tilhørighet.
  4. Logg inn med Feide-brukeren din. Glemt passord?
  5. Trenger du hjelp? Se nederst på denne siden.

Tilgjengelige tjenester i Studentweb

I Studentweb kan du blant annet:

Opplasting av dokumentasjon

På grunn av personvernlovgivning/GDPR kan du ikke laste opp dokumentasjon som inneholder helseopplysninger, for eksempel legeerklæringer, sykemeldinger, epikriser (inkludert fra psykolog), diagnoser eller annet relatert til din helse.
Dersom du skal levere dokumentasjon til en søknad eller saksbehandling, må du levere dette i resepsjonen på ett av våre campus eller sende per brevpost til:

Høyskolen Kristiania
PB. 1190 Sentrum
0107 Oslo.
Merk konvolutten med avdelingen eller studierådgiveren som skal ha dokumentasjonen.

Hvor kan jeg levere i resepsjonen?

Hvordan sende brevpost?

Problemer med semesterregistrering?

Feilsøking

Accordion