Brukerinformasjonen din består av følgende:

  • Brukernavn
  • Påloggingsadresse for Office 365
  • Passord

Brukernavn:

Brukernavnet ditt er unikt og følger denne formen:

[to første bokstaver av fornavn] + [to første bokstaver av etternavn] + [tresifret løpenummer]

Ola Nordmann vil derfor kunne få brukernavnet «olno005».

Studenter som begynte før høsten 2018 har beholdt sine gamle brukernavn. 

Feide

Feide er en felles pålogging for mange tjenester og systemer. Du bruker ditt vanlige brukernavn og passord for å logge på Feide. Når du skal logge på Feide er det viktig at du passer på å ha riktig tilhørighet slik at Feide som er «Høyskolen Kristiania». Når du først er logget på Feide på en enhet vil alle tjenester som bruker Feide kunne logge på automatisk uten at du trenger å skrive brukernavn og passord på nytt.

Dersom du lurer på hvilke personopplysninger som er registrert i Feide-profilen din og hvor mange steder du har godkjent kan bruke Feide for å logge på kan du gå til http://innsyn.feide.no.

Påloggingsadresse:

Påloggingsadressen benyttes for å identifisere deg hos Microsoft for pålogging til Office 365 og må brukes hver gang Microsoft etterspør e-postadresse for pålogging.

Påloggingsadressen din er «[brukernavn]@egms.no».

Merk at påloggingsadressen må ikke forveksles med student-e-postadressen din. E-postadressen til studentkontoen din er «[brukernavn]@student.kristiania.no».

Passord:

Ved skolestart får du tilsendt passord på SMS. Dette kan og bør du endre til noe du husker på brukeradministrasjonssiden vår.

Husk at passord er privat, beskytter dine data og må aldri deles med andre. Ansatte ved Høyskolen Kristiania vil aldri be om å få passordet ditt opplyst over e-post, telefon eller lignende.

Hvis du mistenker at noen uvedkommende har fått tilgang til kontoen din bør du gå til brukeradministrasjonen og endre passord omgående. Du kan også kontakte IT‑brukerstøtte for assistanse.