Go to main content

På grunn av personvernlovgivning/GDPR kan du ikke laste opp gyldig dokumentasjon i StudentWeb som inneholder helseopplysninger, for eksempel legeerklæringer, sykemeldinger, epikriser (inkludert fra psykolog), diagnoser eller annet relatert til din helse. Dersom du skal levere dokumentasjon til en søknad eller saksbehandling, må du levere dette i resepsjonen på ditt campus eller sende per brevpost til Høyskolen Kristiania, PB. 1190 Sentrum, 0107 Oslo. Merk konvolutten med «Eksamen».