Samarbeid

Høyskolen Kristiania tilbyr foreløpig ikke egne doktorgradsprogrammer, men samarbeider med andre institusjoner om doktorgradsutdanning. Stipendiater tilknyttet Høyskolen Kristiania tar nå ph.d. graden ved de samarbeidende institusjonene.

Antall stipendiater

Høyskolen Kristiania har hatt doktorgradsstipendiater tilknyttet i flere år. For tiden er det rundt 20 stipendiater ved høyskolen.

Ledige stipendiatstillinger

Ledige stipendiatstillinger vil annonseres på høyskolens nettsider, under ledige stillinger.

Veien videre

Høyskolen Kristiania arbeider for å kunne tilby egne doktorgradsprogrammer ved høyskolen. Vi ønsker å bli Norges første private universitet, et arbeidslivsuniversitet i forlengelsen av høyskolens tette bånd til næringslivet.

Trine Johansen Meza

Prorektor
Forskningsadministrasjon og internasjonalisering

TrineJohansen.Meza@kristiania.no
450 32 347