Samarbeid

Høyskolen Kristiania samarbeider med andre institusjoner om doktorgradsutdanning. 

Antall stipendiater

Høyskolen Kristiania har hatt doktorgradsstipendiater tilknyttet i flere år. For tiden er det rundt 20 stipendiater ved høyskolen.

Ledige stipendiatstillinger

Ledige stipendiatstillinger vil annonseres på høyskolens nettsider, under ledige stillinger.

Veien videre

Høyskolen Kristiania har lenge arbeidet for å kunne tilby egne doktorgradsprogrammer ved høyskolen. Nå har to Ph.d. programmer blitt akkreditert av NOKUT, i anvendt informasjonsteknologi og i kommunikasjon og ledelse. Vi ønsker å bli Norges første private universitet, et arbeidslivsuniversitet i forlengelsen av høyskolens tette bånd til næringslivet.

Trine Johansen Meza

Prorektor
Forskningsadministrasjon og internasjonalisering

TrineJohansen.Meza@kristiania.no
450 32 347