School of Doctoral Studies er knyttet til alle aktive fagmiljøer ved Kristiania.

I årene som kommer vil School of Doctoral Studies utvide sin portefølje av ph.d.-programmer. Ambisjonen er å bli Norges første private universitet. Et universitet som har som målsetting å gi kandidatene eksepsjonelle arbeidsmarkedsrelevante ferdigheter, kunnskaper og kompetanse i nært samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Kristiania tilbyr studieprogram hele veien fra fagskole til doktorgrad.

Teamet vårt