Forskning

Forskning

Dagens samfunnsutvikling krever reell nytenkning. Kristiania samarbeider med sterke miljøer og driver god forskning og godt kunstnerisk utviklingsarbeid. Forskningen vår fører til ny kunnskap om viktige samfunnsutfordringer og utvikler fremtidens kompetanse for arbeidslivet. Vi bidrar til å utvikle morgendagens løsninger.

Aktuelle saker om forskning

Forskningsarrangementer

Schools & institutter

Phd + Ledige stillinger