Institutt for ledelse og organisasjon

Organisasjonskultur, utøvelse av ledelse, arbeidsmiljø og fellesskap er helt sentrale temaer i undervisning og forskning ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Tematikken innenfor forskningen som gjøres på Institutt for ledelse og organisasjon er relatert til viljestyrke og ledelse, hormoner og ledelse, endringsledelse, lederutvikling og kjønnskvotering og selvledelse. 

Mennesker er organisasjonens viktigste ressurs. I en virksomhet er all produksjon, utvikling og samhandling avhengig av medarbeidernes bidrag. For å skape og drive gode, velfungerende organisasjoner må vi forstå hva som motiverer, driver og påvirker menneskene som jobber der. Dette er vi opptatt av og nysgjerrige på ved instituttet vårt.

Studier – Bachelornivå

HR og ledelse er fagområder som får stadig mer oppmerksomhet i arbeidslivet og i forskningen. HR innebærer praksiser som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling, og avvikling av menneskelig kompetanse og ressurser i en organisasjon. På vårt institutt, som har ansatte både på campus i Oslo og i Bergen, har vi hele sju ulike bachelorprogrammer innen HR og ledelse, og ett av disse (HR og personalledelse) kan man også ta som et rent nettstudium. Vi er også opptatt av ledelse knyttet til service- og reiselivsnæringen: Hotelledelse, Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling, samt Ledelse og servicestrategi er bachelorkurs man også kan studere hos oss.

Et svært aktuelt tema nå er hva som skjer med mennesker og organisasjoner når digitalisering, roboter og kunstig intelligens erstatter manuelt arbeid og endrer våre arbeidsmåter. Vår doble bachelor i HR, teknologi– og digitaliseringsledelse fanger inn dette problemkomplekset og er en ettertraktet utdanning.

Instituttet er en av Kristianias viktigste tilbydere av utdanning og undervisning til bedrifter som ønsker å kjøpe utdanningstilbud tilrettelagt for sin organisasjon og som du kan se et eksempel på her.

Vi tilbyr også en stor vifte av nettstudier innen ulike emner knyttet til HR og ledelse.

Studier  – Masternivå

Vår visjon for våre mastergradsstudier knyttet til ledelse er at vi skal utdanne kandidater som har teoretisk kunnskap, analytiske ferdigheter og relevante ledelsesferdigheter, og som i tillegg får praktisk trening i å håndtere og utøve lederskap. Vi har masterutdanninger i Ledelse, Strategisk HR og Master of Business Administration  – MBA. Sistnevnte er et nettstudium som vi tilbyr i samarbeid med Heriot-Watt University. Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet.

Forskning

Instituttet har et bredt og relevant forskningsmiljø der temaer som inkludering, mangfold, kunnskapsledelse og bærekraft står sentralt.

Instituttet har også forskning som omhandler den såkalte nordiske modellen og hvordan samarbeid mellom partene i arbeidslivet foregår.

Her kan man se en oversikt over alle ansatte ved instituttet. På hver enkelt ansattside får man oversikt over forskningen til og vitenskapelig produksjon for den enkelte ansatte.

 • Kari Spjeldnæs

  Kari Spjeldnæs

  • Instituttleder
  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Kari Spjeldnæs
 • Birthe Kåfjord Lange

  Birthe Kåfjord Lange

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Birthe Kåfjord Lange
 • Ayan Nur

  Ayan Nur

  • Rådgiver

  Kristiania

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Ayan Nur
 • Kjetil Vedøy

  Kjetil Vedøy

  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Kjetil Vedøy
 • Nora Thorsteinsen Toft

  Nora Thorsteinsen Toft

  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Nora Thorsteinsen Toft
 • Laura Traavik

  Laura Traavik

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Laura Traavik
 • Anne Haugen Gausdal

  Anne Haugen Gausdal

  • Professor

  Kristiania

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Anne Haugen Gausdal
 • Ola Martin Jensen Larsen

  Ola Martin Jensen Larsen

  • Stipendiat

  Kristiania

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Ola Martin Jensen Larsen

Forskningsprosjekter

 • INNLEDNING Dette prosjektet utforsker hvordan idrett kan bidra til sosial inkludering av mennesker med rusutfordringer. Siden prosjektet samarbeider med Norges Rytterforbund (NRYF) og Idretten skaper sjanser (IDS), baserer det seg derfor på følgende forskningsspørsmål: I hvilken grad fører samarbeidet mellom IDS, NRYF, og lokale klubber til at de rusutsatte opplever a) inkludering, b) mestring og c) medvirkning? KONTEKST En norsk kontekst er valgt fordi inkluderingsprosjekter mellom det...

 • Akademia i Norge   – og også Høyskolen Kristiania  – mangler litteratur, forskning og fokus på bærekraftsmålene i de ulike programmene og emnene vi underviser i ved institutt for ledelse og organisasjon. Vi må ha som mål at bærekraftdimensjonene er gjennomgående i våre studieprogrammer slik at studentene våre forstår relevansen og mangfoldet. Dette forskningsprosjektet har som mål å gi ut en caebasert antologi om bærekraft som er relevant for studenter i emner innen ledelse og organisasjon. ...

 • I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke koblingen mellom et stort utvalg ledere og deres hormon-nivåer, samt trekk-baserte spørreundersøkelser, evnetester og demografiske data. Dette er komplekse sammenhenger og det er ikke gitt at vi finner entydige svar. Men mulige funn fra undersøkelsene kan peke på viktige sammenhenger mellom hormonelle nivåer og ledertrekk, samt sammenhenger mellom disse variablene og evnen til å avansere i hierarkier. Det kan i så fall være funn som kan gi et bidr...

 • Hensikt: Studien tar sikte på å utforske hvordan organisasjoner kan identifisere strategisk kompetanse som er avgjørende for å realisere strategi og langsiktige mål. Forskningsspørsmål: Hva er de potensielle langtidseffektene av strategisk kompetanseanalyse og hva kan bidra til å frigjøre dette potensialet?  

Aktuelt fra instituttet

 • Det finnes fem jobbvinnere i fremtidens arbeidsmarked
  Institutt for ledelse og organisasjon

  Det finnes fem jobbvinnere i fremtidens arbeidsmarked

  Med kunstig intelligens vil enkeltes kompetanse bli overflødig. Andres kompetanse vil etterspørres. Det gjør dem til lønnsvinnere.
  Les mer
 • Organisasjonspsykologi og ledelse
  Institutt for ledelse og organisasjon

  Organisasjonspsykologi og ledelse

  Lær hvordan ledere og organisasjoner kan påvirke og legge til rette for individuelle prestasjoner.
  Les mer
 • Bak enhver vellykket kunstner står en god leder. Eller?
  Institutt for ledelse og organisasjon

  Bak enhver vellykket kunstner står en god leder. Eller?

  Når en stjerne går på scenen, tenker vi sjelden over alle de menneskene som har lagt til rette for at vedkommende kan skinne.
  Les mer

Studier