Anne Haugen Gausdal

    • Professor
  • Institutt for ledelse og organisasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Anne H. Gausdal er professor i organisasjon, ledelse og innovasjon. Hun har doktorgrad (ph.d.) i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen, Nord Universitet, har hovedfag i strategi og kompetanseledelse (cand.Merc), er cand.mag. i organisasjon og ledelse og bioingeniør. Hun jobber som prodekan for forskning ved School of Communication, Leadership and Marketing og som professor ved Institutt for ledelse og organisasjon.
Annes doktorgrad omhandler nettverk mellom små- og mellomstore bedrifter og utvikling av metodikk som bidrar til tillitsbygging, kunnskapsdeling og innovasjon.


Anne er aktiv i flere forskningsgrupper og hennes faglige interessefelt er nettverk, tillit, motivasjon, kunnskapsledelse, metodikk for innovasjon og tillitsbygging, sikkerhets- og beredskaps ledelse og digitaliseringens konsekvenser for ledelse og organisasjon.

Ekspertområder

Ansatte detaljer