Timeplan for kommende semester publiseres medio desember for vårsemesteret, og 2. august for høstsemesteret.

Ved en eventuell endring i timeplanen for inneværende og neste uke, vil informasjon bli gitt på e-post eller SMS, samt oppdatert i timeplanen. Vær obs på at timeplanen kan variere fra uke til uke. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på timeplanen til enhver tid.

Klassetilhørighet

Det kan bli flere klasser på hvert studium. Klassetilhørighet finner du på StudentWeb.

Timeplan for valgemner

Valgemner er ikke knyttet til din klasse, og disse må derfor søkes opp separat i timeplanen på emnekode.

For undervisning som kun gjennomføres i Oslo velger du kategorien undervisningsenhet og søker opp din emnekode i TimeEdit. For undervisning som gjennomføres i Oslo og Bergen velger du kategorien undervisningsaktivitet og søker opp din emnekode i TimeEdit.

Timeplaner per nivå