Kristiania utvikler ledende forskningsmiljøer som oppnår tildeling av forskningsmidler fra EU og Norges forskningsråd. 

Vi understøtter ansatte i arbeidet med å utvikle gode forskningsprosjekter og søknader om ekstern forskningsfinansiering. I tillegg understøtter vi gjennomføringen av prosjektene, organiserer tverrfaglige møteplasser, fremmer forskningsetisk refleksjon og bidrar til utvikling av forskningsrelevant kompetanse i hele organisasjonen.

Kontaktinformasjon

Vi nås på mail: forskadm@kristiania.no

For spørsmål om utlysninger og støtte til prosjekt- og søknadsutvikling kan du også ta kontakt direkte med forskningsrådgiver som følger opp din School.

Elisabeth Quarré Eggen


Senior forskningsrådgiver
Kontakt for School of Communication, Leadership, and Marketing (SCLM)
og School of Arts, Media, and Design (SADM)
Rådgivning strategisk forskningsnettverk nasjonalt/internasjonalt
Leiry Cornejo Chavez


Senior forskningsrådgiver, PhD
Kontakt for School of Economy, Innovation, and Technology (SEIT)
Rådgivning digital forskningsinfrastruktur/juridisk forskningsrelatert

Hilde FanuelsenSenior forskningsrådgiver
Kontakt for School of Health Sciences (SHS)
Rådgivning om ordningen for personlig opprykk

Thi Ha Ngo er i permisjon.

Martine Lorentzen


Rådgiver
Sekretariat for Forskningsetisk utvalg ved Kristiania
Sekretariat for Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA)
Kursserie/faglige møteplasser ved Kristiania
Elisabet Orstadius Prosjektøkonom: Budsjettering, kontroll og regnskapsrapportering
Barbra Noodt Avd.dir. Forskningsadministrasjon og internasjonalisering, PhD