Kristiania har utarbeidet interne forskningsetiske retningslinjer basert på det overordnede regelverket og det er etablert et Forskningsetisk utvalg.

Forskningsetisk refleksjon favner mye bredere enn spørsmål knyttet til godkjenninger i henhold til lov- og regelverk. Prodekanene for forskning skal systematisk sørge for at forskningsetiske spørsmål adresseres i hver school, og forskningsgruppelederne skal sørge for tilsvarende i gruppene.

Se også Kristianias personvernerklæring

Forskningsetikk (norsk)