Go to main content

Vi har nær kontakt med arbeidslivet og lytter til de behov som finnes der ute, slik at flere kan bygge videre på sin eksisterende kompetanse gjennom kurs og studier hos oss.

Mann med hodetelefoner som studerer hjemmefra.