Ramadan Sulejman går på fortauet ved Stortorvet

«Du kommer ikke til å rykke videre opp her, fordi du mangler formell utdanning».  

Det var den nedslående beskjeden Ramadan Sulejman fikk av sin tidligere sjef for rundt åtte år siden, etter å ha forhørt seg om egne karrieremuligheter. 

Han følte han hadde gjort en god innsats på arbeidsplassen over mange år – og burde vært aktuell for et opprykk snart. Beskjeden fra sjefen kom derfor som et slag i ansiktet. 

Men det skulle også vise seg å bli et viktig vendepunkt. 

– Det var en brutal ærlighet, men det var egentlig fint å få høre det som det var. Problemet på det tidspunktet var bare at jeg hadde kone og to barn, så å slutte i jobben for å studere var ikke et alternativ.  

– Derfor begynte jeg å se etter andre løsninger, forteller Ramadan.

Var skeptisk til nettstudier

Nettstudier hos Kristiania dukket fort opp som et aktuelt alternativ, men Ramadan var først litt usikker på om det kunne måle seg med fysiske studier. 

– Jeg hadde samme frykt som mange studenter, men innså fort at det var ubegrunnet. 

– Nettstudier har de samme dyktige foreleserne – og den faglige kvaliteten og arbeidslivsrelevansen Kristiania er kjent for. Den eneste forskjellen er at forelesningene er spilt inn, slik at man kan se på dem når og hvor man vil. For meg var jo det bare en fordel, konstaterer han.

Etter å ha lest seg godt opp, endte Ramadan opp med å melde seg på en bachelorgrad i HR og ledelse ved Kristiania. Ettersom nettstudier ikke er låst til semestre, kunne han starte umiddelbart.

Fullførte med rekordvitnemål

To og et halvt år senere – altså et halvt år «før tiden» – hadde han fullført graden. Ikke nok med det: han hadde også satt rekord i antall toppkarakterer på studiet, med hele 22 A-er. 

– Jeg satte meg ambisiøse mål helt fra starten av og jobbet strategisk. Det tror jeg var viktig for å lykkes, forteller Ramadan, som brukte studietiden effektivt: 

– Som familiemann er det jo ikke mye ledig tid jeg har i løpet av en dag. Derfor hadde jeg forelesningene på øret når jeg gikk til og fra jobb, når jeg trente og på andre ledige tider. Slik kunne jeg studere i et høyt tempo, uten at det gikk utover familie eller jobb.

Ble direktør på kort tid

Med bachelorgraden i boks, fulgte nye karrieremuligheter for Ramadan. Han fikk først jobb som spesialkonsulent i Klimaetaten i Oslo, før han rykket opp til en rådgiverstilling. 

Deretter gikk veien videre til Oslo Origo, hvor han fikk stilling som spesialrådgiver. Etter bare et halvt år hadde han rykket opp til å bli avdelingsdirektør i etaten med ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring. 

At studiene var tatt på nett, var aldri noe tema underveis.

– Jeg opplevde ikke noe skepsis fra lederne mine. Tvert imot. Nettstudier setter et større krav til selvstendighet, noe du også vil møte arbeidslivet. Det tror jeg bare veide positivt, forteller han.

I dag bruker Ramadan læringen fra studiene aktivt i arbeidsdagshverdagen sin.

– Det er fort gjort å tenke at det er mye man ikke vil bruke i praksis, men i alle fag har jeg lært noe jeg har brukt i jobben min i ettertid, forteller han og drar frem noen eksempler:

– HR-fagene har gjort meg til en bedre leder. Statistikken bruker jeg til å tolke undersøkelser og resultater. Og uten økonomi- og virksomhetsstyringen hadde jeg ikke hatt den forståelsen for budsjettprosessene jeg er involvert i nå. Fagene har gitt meg verktøy og et rammeverk for å skjønne hvordan ting henger sammen, noe som er uvurderlig i arbeidslivet.

Ramadans seks beste tips for å lykkes som nettstudent

Dette er viktig å tenke på

Per Erik Aspen, avdelingsleder for karrieresenteret ved Kristiania, mener flere bør vurdere å gjøre det samme som Ramadan. 

Avdelingsleder Per Aspen ved Karrieresenteret
Per Aspen er avdelingsleder for Karrieresenteret ved Kristiania.

 – Mange sitter nok med et ønske om enten å avansere i jobben man er i – eller hoppe over til en annen bransje. Videreutdanning er ofte et naturlig valg, men det er et par viktige ting man bør tenke over, sier Per og fortsetter: 

– Det første er hvilken kompetanse man ønsker å bygge på. Her kan det være lurt å tenke på hvilke utfordringer du har i jobben i dag, og hvilke kurs eller studier som kan hjelpe deg med å bli bedre på å håndtere dem. 

– En annen viktig ting er motivasjonen for studiet. Når man studerer ved siden av jobb, bør det være interessant eller gøy, ellers vil man ikke ha overskuddet til å gjennomføre det.

 – Hvis du har tenkt over alt dette og synes utdanning høres interessant ut, er det bare å kjøre på, konkluderer Per.

Footer