Mange kommende studenter er usikre på hvilket studium de burde velge og hvor de burde studere. Valgene er mange, og det er ikke alltid like lett å vite hvilke som gir deg de beste forutsetningene for å lykkes.

Høyskolen Kristiania ønsker at studentene skal slippe å lure på dette.

Uansett hvilken grad du har studert ved høyskolen i Oslo eller Bergen er målet at du skal ende opp med kvalifikasjoner som gjør at du skiller deg ut i søknadsbunken. Høyskolen har flere styrker som hjelper studentene med å få dette til, blant annet en lang tradisjon med å tilby praksisnære studier.

Nesten alle studier gir deg mulighet til å ha praksis i en bedrift som passer med faget du studerer, eller utveksling. Det kan igjen føre til mulighet for jobb lenge før du er ferdig utdannet.

Jobbeksempel - CTA

 • Fikk jobb før eksamen

  Kaja fikk jobb i Norges største IT-selskap før hun var ferdig med masteroppgaven.
  Les mer
 • Høyskolen Kristiania har mange veiledere som kan hjelpe deg toil å finne rett studie.

  Finn ditt studium

  Snakk med en av våre studieveiledere i dag!
  Les mer

– Mange av Norges studenter er ikke klare for arbeidslivet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) forteller at altfor mange studenter ikke er klare for arbeidslivet når de blir ferdige med utdanningen sin.

Derfor etterlyser hun mer samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet.

Studentene våre skal tilegne seg forskningsbasert og praksisrelevant kompetanse.

– Studentene våre skal tilegne seg forskningsbasert og praksisrelevant kompetanse, slik at de er godt skodd for et framtidig arbeidsliv. Derfor må høyere utdanning og arbeidslivet involvere seg mer med hverandre. Altfor mange studenter mangler en klar oppfatning om hva kompetansen deres kan brukes til når de er ferdige med å studere, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Samarbeidet mellom næringsliv og høyere utdannelse er noe Høyskolen Kristiania har jobbet aktivt med i over hundre år.

Et forsprang i jobbjakten

Vi har 105 års historie med å levere praksisnær utdanning som fører til jobb, og vi har hele veien satt studenten og hva arbeidsmarkedet har behov for i fokus. Derfor har vi den posisjonen vi har i dag, forteller Solfrid Lind, administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania.

Hun viser til at høyskolen har nære bånd med næringslivet og tilbyr studentene attraktive praksisplasser. På den måten kan studentene tidlig forberede seg på livet etter studiene.

Vi har hele tiden vært opptatt av å ha yrkesrettede utdanninger.

– Vi har hele tiden vært opptatt av å ha yrkesrettede utdanninger. Vi skal være forskningsbaserte, men vi skal også være praksisnære, sier Lind.

En praksisnær utdanning gir studentene et fortrinn når de skal ut i jobb. Dessuten forteller næringslivet at de sårt trenger kandidater med relevant erfaring. 

– Det arbeidslivet kan være sikker på er at de får kandidater med kvalifikasjoner som skal være lette å anvende. Vi bruker ofte eksterne forelesere fra næringslivet, og vi har caser i undervisningen med eksempler fra arbeidslivet. Dette gjør at studentene får prøve seg på relevante problemstillinger, sier Christen Krogh, prorektor i innovasjon og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania.

Administrerende direktør Solfrid Lind ved Høyskolen Kristiania. Foto: Anders Nilsen
Administrerende direktør Solfrid Lind ved Høyskolen Kristiania.

Entreprenørskap nødvendig i fremtidens arbeidsmarked

Et arbeidsmarked som raskt endrer seg vil ha behov for mennesker som kan tenke nytt og annerledes, som entreprenører. Dette var like viktig i forrige århundre som det er i dag.

– Innovasjon, kreativitet og entreprenørskap er noe som ligger i veggene hos oss. Det begrunner hvorfor vi har blitt 105 år, forteller Solfrid Lind og viser til Ernst G. Mortensens Norsk Korrespondenceskole fra 1914, som var forløperen til Høyskolen Kristiania.

– Dette er også elementer jeg håper alle studentene våre har med seg når de går ut herfra – at de hele tiden er opptatt av å forbedre prosesser, forbedre produkter, forbedre tjenester og finne opp nye ting, fortsetter hun.

Lind viser til at den kreative skaperkraften har blitt enda viktigere i et arbeidsmarked som raskt endrer seg.

Roller som tidligere var skrevet i stein, er i dag langt mer flytende.

Derfor trenger arbeidslivet kandidater med evnen til å jobbe på tvers av avdelinger og fagområder, og som ser muligheter der andre ser begrensninger.

Høyskolen Kristiania i Oslo og Bergen møter dette behovet ved å tilby praksisnære studier, og overføre sin nyskapende og innovative tankegang til studentene.

 • På lag med arbeidslivet

  På lag med arbeidslivet

  Vi samarbeider vi tett med virksomheter og norsk næringsliv for å heve kompetansen til de ansatte og skape verdi for arbeidslivet.
  Les mer
 • Kunnskapen samfunnet trenger

  Kunnskapen samfunnet trenger

  Vårt digitale magasin fullt av forskningsnyheter, resultater av faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samfunnsdebatt m.m.
  Les mer
 • Se alle våre studier

  Se alle våre studier

  Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier, bachelor- og mastergrader. Ta en titt på hele porteføljen vår her!
  Les mer