Studentombudet på Kristiania

Marit Elizabeth Sand Solvik er studentombud ved Høyskolen og Fagskolen Kristiania.

Marit vil være en nøytral og uavhengig bistandsperson som skal bidra til studentenes rettssikkerhet i studiesituasjonen.

Ta kontakt med studentombudet om du:

  • Har spørsmål om rettigheter og plikter du har som student
  • Ønsker råd eller hjelp i studiesituasjonen
  • Opplever at du ikke får svar fra utdanningsinstitusjonen din
  • Har utfordringer som student og ikke vet hvor du skal henvende deg
  • Hjelpe og bistå deg ved mistanke om fusk
  • Lese gjennom søknader og klager til utdanningsinstitusjonen din
  • Hjelpe og bistå når du vurderer å varsler om trakassering
  • Være en nøytral tredjepart ved møter mellom deg og institusjonen