School of Arts, Design, and Media

School of Communication, Leadership, and Marketing

Prosjekter der Kristiania er partnere:

School of Economics, Innovation, and Technology

Prosjekter der Kristiania er partnere:

 • Earth4All
  Earth4All is an international initiative to accelerate the systems-change we need for an equitable future on a finite planet.   Our analysis combines the best available science with new economic thinking.  We found that the next ten years must see the fastest economic transformation in history if we want to steer humanity away from social and ecological catastrophe. Project leader for Kristiania: Ben Callegari, associate professor.

 • Studentdrevet utvikling av læringsverktøy for databaseundervisning
  Prosjektet handler blant annet om å vise hvordan bachelorstudenter kan utvikle læringsverktøy i samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner. Studentene bidrar ikke bare til utvikling av selve koden, men også med faglige innspill på designvalg og spillifisering gjennom case-basert undervisning. Prosjektet eies av
  Institutt for elektro, IT og kybernetikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Per Lauvås er prosjektdeltaker fra Kristiania.

 • WorldTrans
  Integrated assessment models (IAM) are designed to provide policy-relevant insights into global environmental change and sustainable development. However, IAMs face limitations. This makes citizen engagement important to achieve the goals of the European Green Deal. The EU-funded WorldTrans project will focus on fundamental limitations of advanced IAMs. These include the weak representation of social, human and economic heterogeneity, limited representation of feedback between the domains of nature and humans, and lack of transparency concerning the inner workings of the models and the uptake of results and engagement of citizens and stakeholders. Project leader for Kristiania: Ben Callegari, associate professor.

School of Health Sciences

Prosjekter der Kristiania er partnere:

  Kristiania prioriterer nasjonalt og internasjonalt samarbeid

  Les mer