FactArt – Samfunnet ser

 • Prosjektperiode: 2023 - 2024
 • Kategorier: Anvendt forskning, Faglig utviklingsarbeid

Beskrivelse

Russlands invasjon av Ukraina gir enorme fysiske og psykiske helseproblemer, ikke bare på et individnivå, men også på et samfunnsnivå. UDI har etablert et eget system for ukrainere som søker om asyl i Norge, samtidig som også Slovakia har sett en stor migrasjonsstrøm av flyktninger da de deler landegrense med Ukraina.På bakgrunn av dette har vi etablert et tverrfaglig samarbeid mellom School of Arts, Design and Media, School of Health Sciences og School of Economics, Innovation and Technology ved Høyskolen Kristiania. Videre er det planlagt å samarbeide med Universitetet i Konstanz og Matej Bel Universitetet i Banska Bystrica.Målet med studien er å skape en metode for å behandle traumer hos ukrainske flyktninger på et gruppenivå. Dette vil gjøres først ved å behandle ukrainske flyktninger individuelt ved bruk av narrativ eksponeringsterapi (NET) samtidig som HRV måles, bruke deres narrativer som inspirasjon for scenekunst og tilslutt utarbeide en gruppeintervenjon basert på NET(fact)


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Høyskolen Kristiania

Deltakere

 • Vanessa Nolasco Ferreira

  Vanessa Nolasco Ferreira

  • Prosjektleder
  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Vanessa Nolasco Ferreira
 • Signe Alexandra Domogalla

  Signe Alexandra Domogalla

  • Førstelektor

  Kristiania

  Institutt for scenekunst

  Signe Alexandra Domogalla
 • Ashley Rebecca Holt Bell

  Ashley Rebecca Holt Bell

  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Ashley Rebecca Holt Bell
 • Miroslava Tokovska

  Miroslava Tokovska

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Miroslava Tokovska
 • Irina Bjørhaug

   Høyskolen Kristiania

   Høyskolen Kristiania

  • Anke Kobach

    Universität Konstanz

   • Liliana Abreu

     Universität Konstanz

    • Fernanda Serpeloni

      Fundação Oswaldo Cruz

     • Nayara Oliveira

       Fundação Oswaldo Cruz

      • Andrea Seberini

        Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici

       • Johanna Myklebust

         Mental Helse