Sammenligne våre utdanninger

For å hjelpe deg å velge utdanning har vi laget sider som gjør det enklere å sammenligne bachelorgrader.

Hva er en bachelor? 

  • En bachelorgrad er en utdanning ved en høyskole eller et universitet
  • De fleste som tar en bachelor starter etter fullført videregående skole
  • Vanligvis varer utdanningen i tre år, om du velger å studere på fulltid.
  • I løpet av tre år blir det seks semestre på skolebenken som hver gir 30 studiepoeng. Totalsummen blir til slutt 180 studiepoeng.

Kan jeg ta en bachelor?

  • For å kunne søke deg inn på en bachelorgrad må du ha fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse
  • Det finnes unntak for denne regelen. Du kan blant annet ha realkompetanse eller ha generell studiekompetanse etter 23/5-regelen
  • Opptakskravene varierer mellom ulike bachelorstudier. Du finner spesifikke opptakskrav på studieprogramsiden

Bergen og Oslo

Hvordan er studielivet?