På denne siden kan du sammenligne våre utdanninger innen markedsføring. Husk at du også kan få gratis hjelp og veiledning av studentambassadørene våre, både på telefon, e-post og chat! 

Felles for alle våre utdanninger innen markedsføring er at du får

  • lære av dyktige forelesere med lang erfaring fra næringslivet
  • praktiske oppgaver hentet fra arbeidslivet
  • jobbe med verktøy og metoder som blir brukt i bransjen
  • gode praksismuligheter underveis i studiet
  • bli en del av et inkluderende studiemiljø med høyt engasjement

Bachelorgrader innen markedsføring fra Kristiania 

Vi har fem bachelorgrader relatert til markedsføring. Forskjeller i sammensetning av emner gjør at du bør bruke litt tid på å se nærmere på fagkombinasjonene for hver grad. 

Et annet råd er å lage en liste over hva du syns er spennende innen markedsføring, og hva du kunne tenkt deg å jobbe med.

På studiesiden om hver bachelorgrad finner du inspirerende artikler om tidligere og nåværende studenter, og du får et inntrykk av studiehverdagen på Kristiania. Du kan der også lese om jobbmuligheter, og vurdere dette opp mot dine drømmer og ambisjoner.

BA markedsføring

Skjemaet under gir deg en oversikt over inneholdet i fire bachelorgrader innen markedsføring. Her ser du hvilke emner de har til felles, og hva som skiller dem fra hverandre.

I tillegg til det som står i skjemaet har du fjerde semester der du velger mellom utveksling, praksis eller valgemner. I sjette semester løser du en bacheloroppgave. 

Merk at emnene kan variere noe fra år til år. Du finner oppdatert informasjon om alle emner på studiesidene.

Dette er et skjema som hvilke emner fire av bachelorgradene inneholder. Du finner informasjon om emner i studiemodellen på siden for den enkelte utdanning.

Fagskole

Fagskolestudier er ett- eller toårige. Dette passer for deg som vil bygge på en mer teoretisk utdanning, som allerede har erfaring fra arbeidslivet, eller for deg som vil gå mer praktisk til verks og komme raskt i jobb.  

Fagskole MF

Årsstudium

Ønsker du oppdatert kunnskap om mulighetene markedsføring kan gi? Behovet hos store og små virksomheter for slik kompetanse er økende. Et årsstudium i markedsføring er derfor en smart investering for din karriere.

Vi har et årsstudium i Oslo, og tre på nett. 

Årsstudium MF

Mastergrader

Vi tilbyr fire mastergrader spisset innenfor markedsføring, kommunikasjon eller journalistikk. En mastergrad kan bidra til flere jobbmuligheter, høyere lønn og mer spennende arbeidsoppgaver. 

Master MF