Foto av tre studenter som kryseser veien på Olaf Ryes Plass i Oslo
Studielengde:2 år

Strategisk kommunik­asjon

Målrettet og god kommunikasjon er stadig viktigere i alle typer virksomheter, både kommersielle, ideelle og offentlige. Denne masteren gir deg etterspurt og aktuell kompetanse for morgendagens bransje.
OpptakStengt
Foto av tre studenter som kryseser veien på Olaf Ryes Plass i Oslo

Nøkkelinformasjon

 • Gode jobbmuligheter

  Kommunikasjonsbransjen er i vekst, og det er mange stillinger på markedet for dem med denne kompetansen.
 • Gjesteforelesere

  Du møter dyktige gjesteforelesere fra noen av landets største bedrifter og organisasjoner.
 • Godt studiemiljø

  Master i strategisk kommunikasjon er kjent for godt sosialt miljø og har studenter med veldig forskjellige og spennende bakgrunner.
 • Ansvarlig fagmiljø

 • Opptakskrav

  På dette studiet kreves det bachelorgrad tilsvarende 180 studiepoeng og karakterkrav på minimum 2,5 (C i gjennomsnitt). Det er også krav til spesifikke fagområder og metodefag. Les mer nederst på siden.
 • Pris

  53 600 kr pr semester. Studieprogrammet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Master
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 120 studiepoeng
 • Oslo
 • 2 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Master i strategisk kommunikasjon er et toårig masterprogram som tilbyr aktuell fagkunnskap i strategi og kommunikasjon, praktiske verktøy og digital trening i hvordan kommunikasjon kan brukes for å realisere organisatoriske målsettinger.

Gjennom studieløpet kan du studere fag som:

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Mastergraden går over to studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 120 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • MSK5100Masteroppgave

  Masteroppgaven skal gi studentene ferdigheter og generell kompetanse for å kunne løse komplekse problemstillinger innen fagfeltet strategisk kommunikasjon, og kunnskap om hvilke prosesser og teknikker man må benytte for å kunne adressere aktuelle og relevante problemstillinger.

  Det er et mål at studentene i masteroppgaven setter sammen kunnskap og ferdigheter fra de foregående emnene i masterprogrammet i et avsluttende selvstendig arbeid med en relevant problemstilling.

  Lengde på masteroppgaven er 30000 (+/- 10%) ord, inkludert litteraturliste. Hva som er hensiktsmessig lengde på oppgaven vil variere med hensyn til problemstilling, metode, antall empiriske studier som gjennomføres mv.

  Masteroppgaven bør utlede en tydelig og relevant problemstilling som tar utgangspunkt i, og posisjoneres i forhold til, eksisterende litteratur innen aktuelt fagfelt. Oppgaven bør også tilføre ny kunnskap til fagfeltet (teoretiske sammenhenger, mekanismer, kontekster, metodebruk e.l.).

  Oppgaven skal forankres i teori som er relevant for masterprogrammet. Det forventes at studentene går utover litteraturen som er dekket i undervisningen og finner frem til annen relevant, oppdatert og 'state of the art' faglitteratur i internasjonale vitenskapelige fagfellevurderte artikler. Fagterminologi som benyttes i teksten skal gjøres rede for, men det er viktig at masteroppgaven ikke blir en ren gjengivelse av teori. Dette betyr i praksis at hoveddelen av oppgaven skal være studentenes egen vurdering og en diskusjon opp mot problemstillingen.

  Masteroppgaven skal inneholde empiri som er egnet til å belyse problemstillingen (sekundær- og/eller primærdata). Valg av metode og design må drøftes og begrunnes basert på problemstilling og relevant metode. Den metodiske redegjørelsen skal beskrive fremgangsmåten i innhenting og analyse av data, samt drøfte og begrunne de metodiske valg som er er foretatt underveis i hele prosjektfasen, inkludert avgrensning, forskningskvalitet og forskningsetiske hensyn. Den metodiske redegjørelsen og drøftingen skal inneholde metodeteori og anvendelse av aktuelle fagbegreper som viser at pensumlitteraturen på dette området beherskes. Det understrekes at verdien og kvaliteten på en slik redegjørelse ligger i evnen til å binde teori og begreper opp mot eget datamateriale. Det betyr fokus på den/de metoden(e) som anvendes og begrunnelse av valgene, fremfor redegjørelse for metodeteori som ikke anvendes i oppgaven.

 • UTV999-MA-30Utveksling
 • VAL999MA-30Valgemner

Hva kan du bli?

Portrettfoto av Maylinn Gullmark.

Vil du ha drømmejobben? Da anbefaler Maylinn en mastergrad.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  • Undervisningen bygger på den nyeste forskningsbaserte kunnskapen om strategisk kommunikasjon, og blir ledet av forelesere med lang erfaring fra praktisk kommunikasjonsarbeid.
  • Teori og praksis går hånd i hånd gjennom hele studiet. Flere av foreleserne jobber med kunder og prosjekter ved siden av undervisningen, og tar med seg kunnskapen inn i klasserommet. Du vil få tett oppfølging og mange tilbakemeldinger på det du gjør, slik at vi sikrer at du får den utviklingen du skal ha. 
  • Våre forelesere har lang erfaring fra media, politikk og samfunnsliv. De har et stort nettverk og bruker sine kontakter for å hente inn spennende gjesteforelsere fra politiske partier, tankesmier, store mediebedrifter og kjente interesseorganisasjoner.
  • Som student ved Master i strategisk kommunikasjon vil det også være muligheter for å bli involvert i forskningsprosjekter ved instituttet.
 • Slik er studiehverdagen

  Denne mastergraden er utarbeidet i tett samarbeid med bransjen og kombinerer aktuell teoretisk innsikt med bransjebesøk og virkelighetsnære caser. Flere av foreleserne er internasjonalt ledende forskere innen fagfeltet. Gjesteforelesere har kommet fra bedrifter og organisasjoner som:

  • Try Rådgivning
  • Ruter
  • Agenda
  • Civita
  • Kirkens Nødhjelp
  • Tryggere ruspolitikk
  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Nationen
  • TV2
Jeg har lang erfaring med kommunikasjonsarbeid i det offentlige og i privat næringsliv i både Norge og utlandet.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 15. juli. 
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

Ofte stilte spørsmål