Foto av kvinne som jobber med papirdokumenter og PC i et klasserom.

Master - Oslo

Strategisk kommunikasjon

Strategisk kommunikasjon har vokst frem som en etterspurt kompetanse de siste årene. Dette studiet vil hjelpe deg bli en ettertraktet aktør i kommunikasjonsbransjen.

Søknadsfrist
20. april
Oppstart
Høst 2022
Studiested
Oslo
Nivå
Master
Pris
51 200 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
2 år
Studiepoeng
120
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Master i strategisk kommunikasjon skal gi deg kompetanse til å bruke fagfeltets teorier og metoder til kritisk analyse av målrettet og strategisk kommunikasjon. Med begrepet strategisk forstår vi den målrettede kommunikasjonen utført av en virksomhet for å oppnå sine mål, og virksomheter kan være organisasjoner, private bedrifter, offentlige institusjoner og andre aktører.

Ved å bruke analytiske metoder, reflektere kritisk, utarbeide strategier og sette håndfaste mål styrker du sjansene for at budskapet ditt får en ønskelig effekt. Dette og mer vil du lære med en Master i strategisk kommunikasjon.

Fremtidens aktører innen strategisk kommunikasjon må være i stand til å møte et medie- og kommunikasjonslandskap i hurtig endring, noe som krever eksponering for tverrfaglige perspektiver. Med dette studiet vil du få en tverrfaglig utdanning som bygger på kommunikasjon, strategi, organisasjon og ledelse, og du vil få avansert kunnskap om kommunikasjonsstrategier og tiltak for ulike kanaler, alt med et digitalt fokus.

Studiet er forskningsbasert og både følger og utfordrer den aktuelle forskningen på feltet slik at du vil være i besittelse av relevant og tidsaktuell kunnskap.

Hva lærer du?

En Master i strategisk kommunikasjon gir deg kompetansen som må til for å utforme, produsere og kritisk vurdere målrettet og strategisk kommunikasjon for ulike virksomheter innen offentlig, privat og ideell sektor.

Analytisk og praktisk anvendbar kunnskap står helt sentralt i studiet, og du vil blant annet analysere digital kommunikasjon samtidig som du lærer hvordan du produserer digitale historiefortellinger.

I løpet av studietiden din hos oss vil vi også fokusere nærmere på emner som:

  • Fortellinger i en digital tid
  • Forskningsdesign i strategisk kommunikasjon
  • Analyse av digital kommunikasjon
  • Kvalitative metoder og vitenskapsteori

Etter endt utdanning vil du ha ettertraktet kunnskap om hvordan strategisk kommunikasjon praktiseres og om hvordan man implementerer strategiske kommunikasjonsprosesser for ulike virksomheter.

Jobbmuligheter

Evnen til å kommunisere strategisk er stadig mer etterspurt i politikk, i næringslivet, i det offentlige og i samfunnet for øvrig. Strategisk kommunikasjon er ekspansivt og omfatter et stadig økende antall profesjonelle kommunikasjonsfolk innen alle organisasjonstyper.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Med en Master i strategisk kommunikasjon vil du blant annet ha muligheten til å jobbe innen:

  • Kommunikasjonsbyråer
  • Politiske partier
  • Offentlige og ideelle organisasjoner
  • Reklamebyrå
  • Privat næringsliv

Du vil ha evnen til å utvikle, designe og gjennomføre vellykkede kommunikasjonsstrategier og du vil ha kunnskapene som trengs for å kunne ta strategisk riktige kommunikasjonsbeslutninger i bedrifter og organisasjoner.

Kommunikasjonsyrket tar nå plass i det øverste ledelsesnivået i de fleste bedrifter og organisasjoner, og med en Master i strategisk kommunikasjon vil du ha mulighet til å kunne være med på den videre veksten.

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Bente Kalsnes

Søk på Master i strategisk kommunikasjon

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer