Audra Diers-Lawson

    • Professor
  • Institutt for kommunikasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Audra Diers-Lawson (PhD, 2006 University of Texas-Austin) er professor i risiko- og krisekommunikasjon og doktorgradsleder i kommunikasjon og ledelse ved Kristiania.

Med undervisnings- og forskningserfaring i fem land og med mer enn 35 vitenskapelige publikasjoner, inkludert en monografi, og redigerte volumer bare de siste fem til seks årene, erfaring med å redigere Journal of International Crisis and Risk Communication Research, tjene som korrekturleser for mer enn 20 tidsskrifter, og holde lederstillinger med ECREA og ICRCA, Diers-Lawson er en global leder innen risiko- og krisekommunikasjon. Hennes forskning fokuserer på sammenhenger mellom risiko, krise, interessenter og organisasjoner.

Endelig er Diers-Lawson lidenskapelig opptatt av å bygge bro mellom akademiske og praktiserende samfunn for å oversette forskning til praksis. Hun deltar jevnlig som hovedtaler i online og ansikt til ansikt arrangementer med kommunikasjonseksperter og beslutningstakere fra ulike bransjer. For eksempel har hun deltatt i workshops for å dele, evaluere og utvikle beste praksis innen risikokommunikasjon, samfunnsengasjement og infodemisk ledelse (RCCE-IM) med utøvere på Balkan og i Sentral-Asia. Hun fungerte også som innholdsekspert i risikokommunikasjon ved en felles evalueringsøvelse i Kosovo.

Til slutt samarbeider hun for å gi råd og produsere forskning som påvirker politikk og praksis med institusjoner som Asia-Europe Foundation, EU og WHO-Europe. Spesielt er hun et innvielsesmedlem av WHO-Europas RCCE-IM Technical Advisory Group.

Ansatte detaljer