Audra Diers-Lawson

    • Professor
  • Institutt for kommunikasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Audra Diers-Lawson (PhD, 2006 University of Texas-Austin) er professor i risiko- og krisekommunikasjon og leder for doktorgraden i kommunikasjon og ledelse ved Kristiania.

Med mer enn 35 vitenskapelige publikasjoner bare de siste fem til seks årene, redigering av Journal of International Crisis and Risk Communication Research, i redaksjoner eller som anmelder for mer enn 20 tidsskrifter, og fungerer som seksjonsleder og leder for krisekommunikasjonsdivisjonen i ECREA, er Diers-Lawson ledende innen risiko- og krisekommunikasjon. Hennes forskning fokuserer på sammenhenger mellom risiko, krise, interessenter og organisasjoner.

Diers-Lawsons monografi, Crisis Communication: Managing Stakeholder Relationships (2020) samlet mer enn 50 års forskning på risiko og krisekommunikasjon for å identifisere viktige felles temaer, evaluere teori og praksis, og formulere et omfattende argument for å vedta et interessentperspektiv i risiko- og krisekommunikasjon. Hun og medredaktør Stephen Croucher publiserte Pandemic Communication, som er en antologi av noen av de beste forskerne innen kommunikasjon for å takle spørsmålet 'Hva er pandemikommunikasjon?' fra sitt eget underfelts perspektiv. Til slutt oversetter hun sin forskning for praksis med samarbeid og anvendte forskningsprosjekter med organisasjoner som EU, Verdens helseorganisasjon og Asia-Europe Foundation.

Ansatte detaljer