Avviksmelding personopplysninger og IT-sikkerhet

Skjemaet skal brukes for alle hendelser som påvirker personopplysninger og IT-sikkerheten (konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet) for IT-systemene til Kristiania.

Gå til skjema for avviksmelding personopplysninger og IT-sikkerhet

Varslingslister og brann-videoer

Oversikt over personer og instanser som er aktuelle å varsle ved en uønsket hendelse. Varslingen skal skje straks det er praktisk mulig.