Avviksmelding personopplysninger og IT-sikkerhet

Skjemaet skal brukes for alle hendelser som påvirker personopplysninger og IT-sikkerheten (konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet) for IT-systemene til Kristiania.

Branninstrukser

Krisesituasjoner og forebygging

Du finner opplæring og veiledning om hva du skal gjøre i en krisesituasjon, samt forebyggende tiltak, på sikresiden.no.