Sammen kan vi definere, sortere, prioritere og finne løsninger for dine utfordringer. Vi fokuserer på din utvikling med utgangspunkt i dine forutsetninger og vi forholder oss til løsninger og muligheter fremfor hindringer.

Sosialrådgiver er et lavterskeltilbud hvor du kan snakke om alt som berører din studiehverdag.

Alle som studerer på høyskolen Kristiania har mulighet til å booke tid hos sosialrådgiver. Samtale med sosialrådgiver kan gjennomføres på telefon, i videomøte, eller ved fysisk oppmøte på Campus i Oslo eller Bergen.

Bestill tid for samtale