Her får du som student veiledning, rådgivning og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Hvert studium har sin kontaktperson og vi som jobber i avdelingen har taushetsplikt. Avdeling for studentoppfølging har overordnet fokus på forebyggende tiltak og oppfølging som bidrar til godt læringsmiljø, trivsel og studiemestring.