En god studieprogresjon er viktig for din trivsel her på høyskolen og fagskolen og for ditt faglige utbytte. Blir du kalt inn til samtale vedrørende din studieprogresjon betyr dette at vi vil bistå med veiledning og informasjon som kan lede deg i en positiv retning.

Gjennom tilbakemeldinger og eventuell dialog med deg som student, vil vi få verdifull informasjon om dine utfordringer i studiehverdagen.

Målet med oppfølgingen er å motivere deg som student til å klare studiet på en tilfredsstillende måte. Sammen kan vi finne gode løsninger.

Oppfølgingen skjer via epost og samtaler, hvor det kartlegges mulige årsaker til forsinkelser i studiet, kartlegging av behov for motiverende samtale eller annen tilrettelegging. Samt at det skisseres en gjennomføringsplan for studentens videre arbeid.

Hvordan beregner man studieprogresjon?

Studieprogresjon måles ved antall studiepoeng en student har avlagt på angitt tidspunkt i studiet. 100% studieprogresjon for en heltidsstudent ved Kristiania er 60 studiepoeng i løpet av et studieår. Er du deltidsstudent med 50% studieprogresjon gir dette 30 studiepoeng i løpet av ett studieår.

Manglende progresjon kan føre til tap av studieretten.

Vi gjør også oppmerksom på Lånekassens betingelser for studiestøtte.