Har du behov for tilrettelegging av undervisning?  I mange tilfeller kan dette løses ved at du selv tar kontakt med faglærer i emnet det gjelder.  

Hvis det er flere ting som må tilrettelegges, er det fint at du tar kontakt med oss i avdeling for studentoppfølging så tidlig som mulig. Ved behov kaller vi deg inn til et møte. Sammen finner vi løsninger som passer for deg.

Hva kan du få tilrettelagt?

Når vi skal planlegge tilrettelegging tar vi utgangspunkt i dine behov og de faglige kravene på studiet ditt. Det varierer hva slags tilrettelegging som er mulig på forskjellige studier. Noen av tiltakene har vi ansvaret for, andre er det NAV eller Lånekassen som administrerer.

Under ser du noen eksempler tilrettelegging som mange av våre studenter har glede av.

Eksempler på tilrettelegging

Hvordan søker du om tilrettelegging?

Det kan være lurt å be om en samtale med din studierådgiver før du søker. Det gjør du ved å gå til Studentservice og skrive til oss i kontaktskjema. Du kan også be om tilrettelegging ved å sende inn et søknadsskjema i portalen vår.  

Hvis du trenger tilrettelegging på eksamen, må du fylle ut et eget søknadskjema med frist.  Du kan lese mer om tilrettelegging på eksamen her. 

Hva må du dokumentere?

Du må levere dokumentasjon som beskriver hvilke ulemper funksjonsnedsettelsen gir i din studiesituasjon. Dokumentasjonen kan være skrevet av en lege, psykolog eller annen sakkyndig. Har du lese- og skrivevansker må du ha dokumentasjon fra logoped eller spesialpedagog.  Du kan laste opp dokumentene på Mitt Kristiania.   

Det er viktig at du tar kontakt med oss tidlig slik at vi kan kartlegge dine behov og finne løsninger til studiestart. Det er ingen frist for å søke om tilrettelegging i studiehverdagen, slik som på eksamen. Det er likevel viktig at du er klar over at det kan ta tid før tilretteleggingstiltakene er på plass.

Slik blir søknaden din behandlet

Vi behandler søknaden din etter å ha vurdert dokumentasjon, dine ønsker og behov og de faglige kravene på ditt studieprogram. Høyskolen Kristiania kan ikke tilby tilrettelegging som reduserer de faglige kravene på studiet ditt. Det vil derfor være forskjell på hvilken tilrettelegging vi kan gi på ulike studieprogram og emner. Du vil få skriftlig svar på søknaden din.  

Fysisk tilgjengelighet

Alle lokalene Høyskolen Kristiania disponerer er tilrettelagt for studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne. Rullestolbrukere har tilgang til alle klasserom i alle bygg. 

Hvis du har behov for tilrettelegging på grunn av en fysisk funksjonshemming, er det fint om du tar kontakt med oss, slik at vi kan gjøre tilpasninger for deg.  

Andre ting