Det er din egen motivasjon, din egen motor, som til syvende og sist kommer til å avgjøre hvor bra du vil gjøre det gjennom studietiden din. Motiverte studenter gir bedre læring og et mer inspirerende og engasjerende studiemiljø. Den kristianske verktøykassen vil hjelpe deg med akkurat dette! Verktøykassen inneholder workshops, kurs, og foredrag som skal hjelpe deg til å nå målene dine. 

Oslo