Foto av to kvinner som smiler.
Linjeforeningen for osteopati: økonomisjef Irina Sofie Johansson og leder Ingvild Midthaug.

Linjeforeningene er et bransjenært, faglig og sosialt tilbud

Det er per nå elleve linjeforeninger på Kristiania. Linjeforeningene skal være et faglig påfyll for linjene samt skape en tilknytning til næringslivet. Studentpolitisk koordinator i SHK, Stian Vik, har overordnet ansvar for linjeforeningene som en av sine arbeidsoppgaver.

Stian Vik
Studentpolitisk koordinator Stian Vik.

– Vi ser at mange av linjeforeningene er godt etablert og har arrangementer gjennom hele året. Linjeforenings arrangementer skaper også en arena hvor man kan møte studenter fra samme utdanning på tvers av trinnene, forteller Stian. 

Hver linjeforening har sin egen Facebookgruppe hvor man kan følge med på hva som skjer av arrangementer. En del av arrangementene er åpne for alle studenter uavhengig om man går på linjen eller ikke. Så det lønner seg absolutt å følge med!

Vi er nå over femti ulike studieretninger, så her er det muligheter for flere linjeforeninger.

Ønsker du å starte opp en linjeforening?

En praktisk tilnærming til det man lærer på skolen

Filip Haavi har vært leder i Linjeforeningen for hotelledelse i et år, og forteller at de prøver å få inn bedrifter utenfra og knytte det opp mot undervisningen. På den måten får de en praktisk tilnærming til teorien de lærer på Kristiania. Det gir også et bilde på hva man kan gjøre med utdanningen senere.

– Vi hadde blant annet et arrangement i høst hvor vi tok inn tre ledere og mellomledere fra hotellbransjen for å holde foredrag. To av de har gått hotelledelsesutdanningen her på Kristiania.

Filip Haavi
Filip Haavi er leder i Linjeforeningen for hotelledelse.

Målet med linjeforeningen er å skape et fellesskap.

Hovedfokus på læring, men også på å bli kjent med hverandre

Filip forteller at det ikke kun er det faglige som er målet bak linjeforeningen.

– Målet med linjeforeningen er også å skape et fellesskap. Ikke bare knytte bedrifter opp mot skolen, men også knytte sammen de tre trinnene som går her. Nå skal vi for eksempel snart ha et sosialt arrangement hvor vi samler hele hotelledelse til en fest som et avbrekk i eksamenslesingen. 

Ingvild Midthaug, leder i linjeforeningen for osteopati og økonomiansvarlig Irina Sofie Johansson beskriver linjeforeningen som en viktig arena både for læring og for at studentene skal kunne bli kjent på tvers av trinnene.

Det er sannsynlig at noen av oss skal jobbe på samme klinikk, da er det hyggelig å ha hilst på hverandre før.

– Som osteopatistudenter har vi behov for å øve praktisk, og arrangerer derfor fellesøvinger hvor alle fire trinnene møtes og øver sammen. Vi har som mål å gjøre disse fellesøvingene til et ukentlig arrangement, hvor vi kan få med tidligere studenter som kan hjelpe oss med teknikker.

– Kristiania er den eneste i Norge som tilbyr osteopatiutdanningen, derfor er det sannsynlig at noen av oss skal jobbe i samme klinikk. Da er det hyggelig å ha hilst på hverandre på forhånd, forklarer Irina og Ingvild. 

Hvordan starte en linjeforening

For å lage en linjeforening må man stifte en organisasjon og ha et stiftelsesmøte. Stian, Studentpolitisk koordinator, forklarer at Studentunionen kan hjelpe til med det organisatoriske hvis noen ønsker å lage en linjeforening.

– Vi er jo nå femti ulike studieretninger, så her er det absolutt mulighet for flere linjeforeninger. Kanskje også samarbeid på tvers av linjer.

Filip, leder i Linjeforeningen for Hotelledelse, forteller at han etter ett år son leder opplever erfaring fra en linjeforening som verdifull. 

– Det er periodevist mye arbeid, men man får veldig mye igjen for det. Det er et stort læringsutbytte, både faglig og praksis hvor man knytter kontakter. Og så er det gull å ha på CV-en.