Foto av Sara Edland.
– Mye av grunnen til at jeg trives med gruppearbeid er at klassen er liten nok til at man blir godt kjent, og vi blir trygge på hverandre, sier Sara Edland.Foto: Privat.

Hvert år uttaler norske studenter seg om hva de synes om kvaliteten på sine studieprogram. Rundt 28 000 studenter på så og si alle norske høyskoler og universiteter deltar i undersøkelsen som går under navnet Studiebarometeret.

Studiebarometeret måler hvordan studentene oppfatter undervisningen og læringsmiljøet, og hvordan de synes at studiet er organisert og tilrettelagt. I år fikk Bachelor i kreativ markedskommunikasjon på Kristiania toppscore med 4,6 av 5 mulige poeng på overordnet tilfredshet.

Sara Edland er tredjeårsstudent, og kjenner studiet ut og inn. Hun forteller at tett samarbeid i en liten klasse har mye å si.

– Vi jobber mye sammen i grupper med oppgaver basert på det som skjer i arbeidslivet, både i forelesningene og på eksamener. Mye av grunnen til at jeg trives med gruppearbeid er at klassen er liten nok til at man blir godt kjent, og vi blir trygge på hverandre, forteller Edland.

Tett på arbeidslivet

– Studiebarometeret sier også noe om tilknytningen til arbeidslivet. Dette er viktig for oss og her scoret vi 4.4 av 5 mulige, sier førstelektor Kim Bjørnqvist, som underviser i emner som tekstforfatting, kreative metoder og internasjonal markedskommunikasjon.

Andreårsstudent Mari Tøstiengen trekker frem at undervisningen er mer basert på drøfting og refleksjon fremfor tung teori.

– Det beste med studiet er hvordan foreleserne har ekte erfaring som gjør det lett å engasjere seg.

– Man ser sammenheng mellom studiet og fremtidig jobb gjennom blant annet erfarne forelesere og gjesteforelesere, forteller hun. 

– Det beste med studiet er hvordan foreleserne har ekte erfaring som gjør det lett å engasjere seg, sier legger medstudent Oliver Arntzen til.

Kristiania-studenter mot strømmen

Samlet sett er norske studenter mindre fornøyd med studiene sine enn for noen år siden, viser rapporten. Men disse Kristiania-studentene går altså mot strømmen. Det er kanskje fordi foreleserne har en helt spesiell filosofi bak undervisningen.

– Vi tror på samhandling. Kunnskap er noe vi utvikler sammen. Vi utvikler oss med hverandre i kraft av det vi bidrar med, sier Bjørnqvist.

– Dessuten er vi opptatt av det filosofen Per Ariansen kaller «hjertets dannelse»: Vi oppmuntrer studentene til å være reflekterte og årvåkne. Dette krever en form for sensitivitet, noe som vil gjøre studentene til bedre yrkesutøvere, fordi kommunikasjon og estetikk krever sensitivitet, men det hjelper oss også å se andres sårbarhet og vise hensyn, legger han til.

Vi tror på høflighet, engasjement, ha det gøy sammen og tett kontakt med næringslivet.

Bjørnqvist forteller at de ansatte møter studentene med vennlighet og varme, men også at de krever mye innsats og engasjement.

– Det er lite tøys og slinger i valsen hos oss. Kristiania er forankret i ideen om gode og engasjerende forelesninger. Vi tror på høflighet, engasjement, ha det gøy sammen og tett kontakt med næringslivet. Studentene våre hospiterer og jobber med praktiske oppgaver hos noen av Norges beste annonsører, reklame- og kommunikasjonsbyråer, avslutter han.

BA KM + veiledning