Mann står foran ulike postit-lapper som er festet til en glassvegg.

Årsstudium - Nettstudium

PR og kommunikasjon

PR- og kommunikasjonsrådgivere jobber med å gi strategiske råd i kommunikasjonsspørsmål til ledere i næringslivet, det offentlige, frivillige organisasjoner og i politikk.

Studiested
Nettstudium
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Årsstudium
Studiepoeng
60
Gjennomføring
Heltid \ Deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Det er mange veier inn i PR- og kommunikasjonsfaget. Tidligere var det mest vanlig å rekruttere folk med journalist-, markedsførings- og økonomibakgrunn. Gjennom de siste årene har bransjen også tiltrukket seg personer med bakgrunn fra politikk og samfunnsvitenskap.

Dette er grunnen til at Høyskolen Kristiania  har laget en utdanning som kombinerer disse fagområdene. Dermed får du en god og relevant kompetansemiks. 

PR og strategisk kommunikasjon dreier seg om å legge strategier for en organisasjons kommunikasjon ved å finne kommunikasjonsmålsetninger som støtter opp om organisasjonens visjoner og målsetninger. Det gjøres ved å definere målsetninger, målgrupper og virkemidler som skal gi ønsket effekt.

Arbeidet kan deles inn i fire hovedfunksjoner: 

  • Overvåking av organisasjoners omgivelser og ta med denne kunnskapen tilbake til organisasjonen, som skal kunne påvirke organisasjonens strategier og kommunikasjon med viktige interessenter 
  • Utarbeiding av kommunikasjonsplaner, med målsetninger, målgrupper, virkemidler og måling av mulige effekter 
  • Utarbeiding av kommunikasjonsmateriell og utførelser av konkrete tiltak i møte med målgruppene
  • Kommunikasjonsopplæring i egen organisasjon, slik at de enkelte medlemmene av organisasjonen settes i bedre stand til å kommunisere med sine målgrupper

Hva lærer du? 

Du skal etter endt studium ha opparbeidet deg kunnskaper både faktisk, teoretisk og praktisk for å kunne jobbe med PR spesielt og kommunikasjon generelt. Det teoretiske perspektivet i årsenheten er samfunnsvitenskapelig. Det tematiske og praktiske retter seg mot PR. PR-arbeidere har ofte bakgrunn fra journalistikk og politikk. 

Studiet trekker inn emner som gir et innblikk i journalistikk og politikk for at du som student skal ha noe av den kunnskapen som journalistisk og politisk erfaring gir. Samtidig får du en innsikt i markedsføring. Målet er at du som student skal bli mer samfunnsorientert og utvikle evnen til kritisk refleksjon rundt relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger. 

Jobbmuligheter 

Studiet kvalifiserer for arbeide innen kommunikasjon. For eksempel kan du jobbe med kommunikasjon/informasjon innen næringslivet, i det offentlige, i et PR byrå, i en frivillig organisasjon eller innen politikken. Det kan være en jobb som rådgiver i et PR-byrå. Du kan få ansvar for kommunikasjonen i en liten organisasjon eller du kan få jobb som rådgiver i en kommunikasjonsavdeling i en større bedrift, organisasjon, kommune eller departement. 

Studiedetaljer

Studieoppsett
60 studiepoeng kjerneemne
Heltid
Ca. 40 timers studier per uke

30 studiepoeng per semester

Totalt 2 semestere over 1 år

Deltid
Ca. 20 timers studier per uke

15 studiepoeng per semester

Totalt 4 semestere over 2 år

Enkeltemne
10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). Emnene er ordnet i anbefalt rekkefølge.

Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

Studieplanlegger

Velg deltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

Sammendrag

Sammendrag