6332 - Nettstudium emne

Forbrukeratferd

Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6332
Emnebeskrivelse

Forbrukeratferd gir deg en forståelse for hvilke prosesser individet går gjennom ved kjøp av en vare eller tjeneste. Du skal også få forståelse for hvordan individets behov og motiver påvirker forbrukeren før, under og etter kjøpet.

Emnet fokuserer på hvordan individet lærer og bearbeider informasjon, og hvordan dette påvirker forbrukerens oppfatning av varen eller tjenesten. Det vil bli lagt vekt på psykologiske og økonomiske teorier knyttet til forbrukeratferd.

Emnet skal gjøre deg i stand til å bruke kundeinnsikt og teorier om forbrukeratferd i praktisk markedsføring. Herunder skal du kunne analysere hvordan endringer i markedsføringsmiksen for produkter og tjenester potensielt kan påvirke forbrukerne og deres atferd.

Forbrukeratferd består av følgende tema:

 • Introduksjon til forbrukeratferd
 • Segmentering av forbrukeren
 • Forbrukernes beslutningsprosess
 • Motivasjon og personlighet som drivkraft i konsum
 • Persepsjon
 • Læring og kunnskap
 • Holdninger og holdningsendringer
 • Familie, venner og referansegrupper
 • Sosiale klasser og forbrukeratferd
 • Kultur og subkultur
 • Adopsjon av innovasjoner

Læringsutbytte

Etter emnet vil du være i stand til å reflektere over ulike etiske utfordringer i hvordan markedsføring kan påvirke forbrukerne. Du vil også mestre kritisk refleksjon over konsum og forbruk som en utfordring i det moderne samfunn.

Emne detaljer

Forbrukeratferd

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.