Avdrag

Se eksempelteksten for hvordan du kan fordele studiekostnaden.

Har du lyst til å fordele studiekostnaden er det ikke noe problem. Avdragsgebyret er et engangsbeløp på 300 kroner, og ut i fra hvilket beløp du handler for kan du ha mellom 3 og 5 avdrag. Første avdrag er alltid på kr 2.000,- og forfaller 14 dager etter fakturering. Resterende avdrag har så månedlige forfall.

Eksempel:

Bestilling på kr 7.500,-
1. avdrag: 2.000,-
2. avdrag: 2.900,-
3. avdrag: 2.900,-
Total 7.800,- (inkludert avdragsgebyret på kr 300,-)

Bestillingen som er på under 5.000 kroner omfattes ikke av dette tilbudet.

Faktura

Vil du betale med faktura har du to valg. Du kan bruke fakturaen som har betalingsfrist på 14 dager, her får du ingen ekstra utgifter. Eller du kan benytte deg av fakturaen som har betalingsfrist på 45 dager etter godkjent opptak. Her må du betale et gebyr på ytterligere 300,- kroner.

Dersom du ønsker å betale med faktura eller avdrag vil vi utføre en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt.

Kredittkort

Ved betaling med kredittkort blir hele summen trukket direkte. Du kan benytte deg av VISA eller MasterCard. Summen kan ikke deles opp på ulike kredittkort, alt må betales fra ett og samme.

Annen betaler

Dersom en annen betaler for kurset ditt (arbeidsgiver eller NAV), betales beløpet med faktura med betalingsfrist på 14 dager.

Du vil bli bedt om å velge betalingsmetoden "annen betaler" når du bestiller kurset.

Hvis du oppfyller opptakskravene til kurset du har søkt på vil du få opptak, men ikke tilgang til kurset før vi har mottatt annen betaler skjemaet. Her finner du Annen betaler-skjema som du må fylle ut og sende inn.

Lånekassen

Dersom studiet/kurset du tar inngår i studier som er godkjent for finansiering gjennom Lånekassen, kan du søke om støtte til lån og stipend. Støtten vurderes ut i fra studiebelastning og studieperiode: 

  1. Studiebelastning
    - Høyere utdanning: du kan maksimalt få støtte til emner som utgjør 30 studiepoeng per semester. Det er ingen nedre grense for antall studiepoeng du må ta per semester for å kunne kvalifisere til støtte (semester regnes fra enten januar til mai/juni eller august til desember/januar).

  2. Studieperiode
    Når du starter og når du avslutter (avlegger eksamen) studieperioden. Det er et krav om at studieperioden må vare i minimum fire måneder.

Ønsker du en bestemt startdato for nettstudier, velger du denne datoen under «ønsket startdato» når du bestiller kurset.

Høyskolen Kristiania tar ikke forbehold om at du får støtte i Lånekassen, og angrefristen på 14 dager gjelder selv om du skulle få avslag på din søknad.