Se krav for opptak til en mastergrad lenger nede på siden. For å søke om realkompetanse til et av våre kurs må ønsket kurs være bestilt før vi kan gi deg en vurdering. Om du skulle få avslag på din vurdering vil bestillingen din kanselleres. Får du godkjennelse har du to ukers angrefrist på bestillingen.

Høyskole:

 • Minimum 25 år i løpet av opptaksåret

 • Dokumentere fem års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet eller ulønnet arbeid, videregående skole og annen høyere utdanning, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste 
       - Må ha vært ansatt minimum tre måneder på hver arbeidsplass
       - Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato, samt stillingsprosent

 • Omsorgsarbeid for egne barn kan godkjennes som en del av realkompetansevurderingen med inntil to år

 • Dokumentere norskkunnskaper 
       - Fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøven for innvandrere fra Kompetanse Norge (nivå B2).

Mastergrad:

 • Du er over 25 år

 • Har over 5 års arbeidserfaring

Opplasting av dokumentasjon

Vi gir deg en tilbakemelding per e-post når vi har foretatt en vurdering av din dokumentasjon. Last opp dokumentasjonen din på Mitt Kristiania eller per post til:

Høyskolen Kristiania Nettstudier
PB 1190 Sentrum
0107 OSLO
Merk konvolutten med "Opptak"