Se eksamensplan for høsten 2024

Vår 2024 / Spring 2024

Emnekode Emnenavn Dato fra Dato til  Kl. fra Kl. til Varighet (timer) Eksamensform
2401 Innføring i strategi 28.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2408 Forhandlinger og påvirkning 03.06.2024 04.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2409 Forhandlinger og påvirkning 03.06.2024 04.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2410 Innføring i strategi 28.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2411 Individuell arbeidsrett 05.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2412 Internkommunikasjon, kultur og tillit 30.05.2024 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2413 Forhandlinger og påvirkning 03.06.2024 04.06.2024 10:00 10:00 24 Skriftlig individuell hjemmeeksamen
2415 Prosjekt og prosesstyring 22.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2418 Personvern og datasikkerhet 06.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen

2419

Digitalisering og forretningsanalyse

30.05.2024

31.05.2024 10:00 10:00

24

24 timer individuell skriftlig hjemmeeksamen

2420

Internkommunikasjon, kultur og tillit

29.05.2024

29.05.2024 10:00 16:00

6

6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2421 Verdiskapning gjennom den norske modellen 31.05.2024 14.06.2023 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
2422 Forhandlinger og påvirkning 03.06.2024 04.06.2024 10:00 10:00 24 24 timer skriftlig individuell hjemmeeksamen
2423 Forhandlinger og påvirkning 03.06.2024 04.06.2024 10:00 10:00 24 24 timer skriftlig individuell hjemmeeksamen
2424 Forhandlinger og påvirkning 03.06.2024 04.06.2024 10:00 10:00 24 24 timer skriftlig individuell hjemmeeksamen
2506 HR tech 03.06.2024 06.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2507 Digitaliseringsledelse og kommunikasjon 11.06.2024 13.06.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2513 Veiledningsmetodikk 03.06.2024 04.06.2024 09:00   25 min. Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
2521 Bærekraftig prosjektledelse 02.05.2024 16.05.2024 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
2522 Bærekraftig forbedringsarbeid 16.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 2 - 12 uker Individuell semesteroppgave
2523 Kompetanse og kompetanseutvikling (i egen bedrift) 31.05.2024 14.06.2024 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
2524 Samspill og samarbeid i organisasjoner 27.05.2024 10.06.2024 10:00 10:00 2 - 12 uker Individuell semesteroppgave
2700 Physiology 1 24.05.2024 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
2701 Physiology 2 03.06.2024 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
3210 Praktisk lederskap på strategisk, operativt og personlig nivå 29.01.2024 29.05.2024 10:00 10:00 Semesteret Individuell semesteroppgave
5302 Spesialpedagogikk 05.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5303 Pedagogisk rådgivning og veiledning 30.05.2024 31.05.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5304 Innføring i pedagogikk 10.06.2024 11.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5305 Kvalitative og kvantitative metoder 28.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
5308 Læring, kreativitet og innovasjon 03.06.2024 06.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5309 Kommunikasjon og gruppeprosesser 22.05.2024 24.05.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5310 Bacheloroppgave i pedagogikk 01.02.2024 31.05.2024 10:00 10:00  Emnets varighet Bacheloroppgave (1-3 studenter)
5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi 06.06.2024 07.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5313 Digitale ressurser, læring og undervisning 03.06.2024 06.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5320 Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv 29.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5321 Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker 03.06.2024 04.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5322 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 12.06.2024 14.06.2024 09:00 25 min. Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
5323 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer 06.06.2024 07.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5324 Flerspråklighet og læring 01.02.2024 28.05.2024 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
5325 Lese- og skrivevansker og mattevansker 03.06.2024 04.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5326 Kartlegging av lese- og skrivevansker og matematikkvansker 31.05.2024 09:00 25 min.  Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
5327 Nevroutviklingsforstyrrelser 22.05.2024 23.05.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5328 Spesialpedagogisk praksis 14.06.2024 09:00 25 min. Forberedelse: 48 timer Muntlig individuell eksamen basert på en utlevert oppgave (gjennomføres digitalt)
5340 Innføring i pedagogikk 10.06.2024 13.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5341 Læring og utvikling 22.05.2024 23.05.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5342 Oppvekst i kunnskapssamfunnet 28.05.2024 31.05.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5343 Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 03.06.2024 04.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5344 Kommunikasjon og pedagogisk veiledning 05.06.2024 07.06.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5345 Læring i digitale kontekster 10.06.2024 11.06.2024 09:00 30 min. Muntlig eksamen digitalt
5346 Utdanningsvitenskapelig forskningsmetode 28.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5347 Flerkulturell pedagogikk  24.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5348 Læring, kreativitet og innovasjon  27.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 72 72 timer skriftlig individuell hjemmeeksamen
5349 Bacheloroppgave i pedagogikk 01.02.2024 31.05.2024 10:00 10:00 Emnets varighet Bacheloroppgave, individuelt eller i gruppe (2-3 studenter) 
6002 Økonomistyring 11.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6003 Samfunnsøkonomi 07.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6004 Investering og finansiering 31.05.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6018 Skatterett 1 + 2  23.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6022 Metode I: Statistikk og kvantitative metoder 21.05.2024 24.05.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6023 Metode II: Markedsanalyse - kvalitative metoder 24.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6024 Bedriftsøkonomi NAL/NHR 04.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6027 Key Account Management 10.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6064 Skatterett 2 23.05.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6082 Skatterett 1 23.05.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6084 Finansregnskap 03.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6086 Foretaksrett 03.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6087 Foretaksrett II 05.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6088 Finansregnskap og regnskapsteori 31.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk 04.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6091 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering 07.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6092 Basiskompetanse i høyskolepedagogikk 01.02.2024 22.05.2024 10:00 10:00 2 semestre Individuell mappeeksamen
6093 Regnskapsføreren som rådgiver 10.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6106 Prosjektledelse 28.05.2024 31.05.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6107 Forhandlinger og påvirkning 03.06.2024 04.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6267 Marked og samfunn 29.05.2024 31.05.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6271 Salgsledelse 21.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6272 Markedskommunikasjon 07.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6274 Samfunnsøkonomi II 10.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6277 Akademisk lesing og skriving 21.05.2024 24.05.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6278 Key Account Management 10.06.2024 13.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6281 Salgsledelse 21.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
6285 Serviceledelse 21.05.2024 04.06.2024 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6286 Strategisk verdikjedeledelse 1 03.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6308 Internkommunikasjon og merkebygging 28.05.2024 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6313 Bacheloroppgave 01.02.2024 31.05.2024 10:00 10:00 Emnets varighet Bacheloroppgave (1-5 studenter)
6314 Co-creation 28.05.2024 31.05.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 04.06.2024 07.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6320 Mikroøkonomi 07.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6322 Makroøkonomi 06.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6323 Matematikk for økonomer 03.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6324 Bedriftsøkonomi NOA 04.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6328 Operativ personalledelse 21.05.2024 23.05.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6329 Leder- og talentutvikling 28.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6331 Prosjekt- og prosesstyring 24.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6332 Forbrukeratferd 22.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6334 Strategisk HR 04.06.2024 05.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6335 Arbeidsmiljø og psykologi 05.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6336 Organisasjon og ledelse  10.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6337 Rekruttering 03.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6338 Merkevareledelse 04.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6339 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter 31.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6340 Markedsføring 27.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6341 Internasjonal HR 10.06.2024 13.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6342 Digital markedsføring SMB 27.02.2024 21.05.2024 10:00 10:00 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6343 Samfunnsvitenskapelig metode 07.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6344 Endringsledelse 06.06.2024 07.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6345 Individuell arbeidsrett 14.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6346 Kollektiv arbeidsrett 10.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
6347 Innføring i strategi 28.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6349 Kontraktsrett 24.05.2024 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6350 Erstatningsrett 03.06.2024 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6351 Juridisk metode 28.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6352 Arv og familerett 31.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6353 Eiendomsrett 04.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6356 Statistikk for økonomer (2021) 22.05.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6357 Digital regnskapsføring 12.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6359 Innkjøpsledelse 31.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
6360 Strategisk verdikjedeledelse 2 05.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
6361 Itroduksjon til sirkulær økonomi 10.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6362 Internasjonal politikk og implementering 06.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6363 Verdikjede, teknologi og analyse 28.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6364 Innovasjon og bærekraft 13.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
6366 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 07.03.2024 30.05.2024 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6368 Digital markedsføring 05.06.2024 12.06.2024 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6369 Digitalisering og forretningsanalyse 30.05.2024 31.05.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6370 Data og teknologi til forretningsbruk 03.06.2024 04.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6371 Personvern og datasikkerhet 06.06.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6373 Praktisk personvernrett og GDPR 15.05.2024 16.05.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6374 Oppgaveskriving i høyere utdanning 23.04.2024 07.05.2024 10:00 10:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6380 Helserett 27.05.2024 30.05.2027 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6381 Verdiskapning gjennom den norske modellen 31.05.2024 14.06.2024 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
6382 Marked, samfunn og globalisering 27.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6383 HRM 13.06.2024 14.06.2024 10:00 10:00 24 24 timer skriftlig individuell hjemmeeksamen
6384 Digital forretningsforståelse 27.05.2024 03.06.2024 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6386 Bærekraftig markedsføring 27.05.2024 28.05.2024 10:00 10:00 24 24 timer skriftlig individuell hjemmeeksamen
6387 Endringsledelse 13.06.2024 14.06.2024 10:00 10:00 24 24 timer skriftlig individuell hjemmeeksamen
6389 Operativ personalledelse 07.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6500 Introduksjon til programmering 30.05.2024 31.05.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6501 Databaser 03.06.2024 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6502 Digital teknologi 10.06.2024 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6503 Kreativt webprosjekt 11.06.2024 14.06.2024 10:00 10:00 72 Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (2-3 studenter)
6504 Informasjonssikkerhet 04.06.2024 05.06.2024 10:00 10:00 24 Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6505 Objektorientert programmering 06.06.2024 07.06.2024 10:00 10:00 24 Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6550 Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring 05.06.2024 07.06.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6551 Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring 10.06.2024 12.06.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6605 Databaser   03.06.2024 10:00 16:00 6 6 timer skriftlig individuell hjemmeeksamen
7054 Politikk og påvirkning 28.05.2024 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7055 Tekstforfatting 06.06.2024 13.06.2024 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7057 Kreativ skriving 21.05.2024 28.05.2024 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7065 PR i praksis 06.06.2024 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7100 Innføring i psykologi 21.05.2024 10:00 12:00 2 2 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7102 Sosial- og personlighetspsykologi 01.02.2024 12.06.2024 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
7103 Utviklingspsykologi og emosjoner 04.06.2024 07.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7104 Kognitiv psykologi og hjernen 01.02.2024 03.06.2024 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
7105 Psykiske lidelser og psykoterapi 0406.2024 07.06.024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7106 Positiv psykologi og livskvalitet  22.05.2024 05.06.2024 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
7107 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi  21.05.2024 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7110 Psykologisk historie og forskningsmetode 23.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7113 Miljøpsykologi  01.02.2024 03.06.2024 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen 
7114 Kulturpsykologi og mental helse i digitale tider 03.06.2024 04.06.2024 09:00 10-20 min. Muntlig individuell eksamen
7115 Fysiologi og sykdomslære 10.06.2024 10:00 14:00 4 4 timers individuell Multiple Choice eksamen m/kortbesvarelse
7116 Ernæringskommunikasjon 28.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7117 Grunnleggende ernæring 05.06.2024 06.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7118 Epidemiologi, matvarekunnskap og bærekraft 27.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7119 Ernæring og helse  01.02.2024 13.06.2024 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
7120 Ernæring og trening 30.05.2024 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7130 Fysiologi 1 24.05.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7131 Akademiske tekster og statistiske metoder 28.05.2024 31.05.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7132 Fysiologi 2 03.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7133 Medisinsk historie og etikk 04.06.2024 05.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7134 Anatomi 27.05.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
7136 Sykdomslære 07.06.2024 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
7137 Sykdomsforebygging 10.06.2024 11.06.2024 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7138 Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid 21.05.2024 24.05.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7139 Internkommunikasjon, kultur og tillit 31.05.2024 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7141 Evolusjon og atferd hos dyr og mennesker 13.06.2024 14.06.2024 09:00 10-20 min. Muntlig individuell eksamen
7142 Idrettspsykologi og prestasjon 04.06.2024 07.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7143 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness 23.05.2024 24.05.2024 09:00 10-20 min. Muntlig individuell eksamen
7145 Kvalitativ og kvantitativ metode 23.05.2024 30.05.2024 10:00 10:00 1 uke 1 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7146 Bacheloroppgave 01.02.2024 31.05.2024 10:00 10:00 Emnets varighet Bacheloroppgave, individuell eller i gruppe (2-3 studenter)
7200 Introduksjon til Innholdsmarkedsføring 14.05.2024 28.05.2024 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7203 Journalistikk 1 Innføring i journalistisk metode 28.05.2024 31.05.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7204 Journalistikk 2 03.06.2024 06.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7205 Foto 24.05.2024 07.06.2024 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7206 Video 1 28.05.2024 11.06.2024 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7207 Publisering 10.06.2024 13.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7208 Mobile Movie Making 23.05.2024 06.06.2024 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7209 Salgsteknikk og salgspsykologi 10.06.2024 13.06.2024 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7210 Politikk og påvirkning 28.05.2024 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7410 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 05.06.2024 07.06.2024 09:00   25 min.     Forberedelse: 48 timer Muntlig individuell eksamen  (gjennomføres digitalt)

Høst 2024 / Autumn 2024

Emnekode Emnenavn Eksamensform  Dato fra Dato til (eksamensdato) Kl. fra Kl. til
2400 Individuell arbeidsrett 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
2401 Innføring i strategi 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 08.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
2404 Organisasjon og ledelse 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
2406 Kollektiv arbeidsrett 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 09.01.2025 10:00 15:00
2407 Endringsledelse 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 16.12.2024 17.12.2024 10:00 10:00
2408 Forhandlinger og påvirkning 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
2409 Forhandlinger og påvirkning 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
2410 Innføring i strategi 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 08.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
2411 Individuell arbeidsrett 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
2413 Forhandlinger og påvirkning 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
2415 Prosjekt- og prosesstyring 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 03.01.2025 10:00 15:00
2420 Internkommunikasjon, kultur og tillit 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 03.01.2025 10:00 16:00
2506 HR tech 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 09.01.2025 10:00 10:00
2507 Digitaliseringsledelse og kommunikasjon 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 08.01.2025 10:00 10:00
2513 Veiledningsmetodikk 25 minutters muntlig individuell eksamen (gjennomføres digitalt)  09.01.2025 09:00
2517 Prosjektstyring for reiseliv Skriftlig individuell hjemmeeksamen (2 uker) 04.12.2024 18.12.2024 10:00 10:00
5302 Spesialpedagogikk 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 03.01.2025 10:00 15:00
5303 Pedagogisk rådgivning og veiledning 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 07.01.2025 10:00 10:00
5308 Læring, kreativitet og innovasjon 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 09.01.2025 10:00 10:00
5309 Kommunikasjon og gruppeprosesser 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 13.01.2025 15.01.2025 10:00 10:00
5310 Bacheloroppgave i pedagogikk Bacheloroppgave (emnets varighet) 02.09.2024 13.01.2025 10:00 10:00
5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 08.01.2025 09.01.2025 10:00 10:00
5313 Digitale ressurser, læring og undervisning 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 17.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
5320 Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 19.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
5321 Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
5322 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 25 minutters muntlig individuell eksamen (gjennomføres digitalt). Forberedelse: 48 timer 11.12.2024 13.12.2024 09:00
5323 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 09.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
5324 Flerspråklighet og læring Individuell mappeeksamen (emnets varighet) 02.09.2024 15.01.2025 10:00 10:00
5325 Lese- og skrivevansker og matematikkvansker 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
5326 Kartlegging av lese- og skrivevansker og matematikkvansker 25 minutters muntlig individuell eksamen (gjennomføres digitalt). Forberedelse: 48 timer 08.01.2025 09:00
5327 Nevroutviklingsforstyrrelser 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 16.12.2024 17.12.2024 10:00 10:00
5328 Praksis 25 minutters muntlig individuell eksamen (gjennomføres digitalt). Forberedelse: 48 timer 15.01.2025 09:00
5340 Innføring i pedagogikk 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 09.01.2025 10:00 10:00
5341 Læring og utvikling 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
5342 Oppvekst i kunnskapssamfunnet 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 07.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
5343 Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
5344 Kommunikasjon og pedagogisk veiledning 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 08.01.2025 10:00 10:00
5345 Læring i digitale kontekster 25 minutters muntlig individuell eksamen (gjennomføres digitalt). Forberedelse: 48 timer 09.01.2025 10.01.2025 09:00
5346 Utdanningsvitenskapelig forskningsmetode 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 03.01.2025 10:00 15:00
5347 Flerkulturell pedagogikk 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 10.01.2025 10:00 15:00
5348 Læring, kreativitet og innovasjon 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 09.01.2025 10:00 10:00
5349 Bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk Bacheloroppgave (emnets varighet) 02.09.2024 13.01.2025 10:00 10:00
6002 Økonomistyring 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 10:00 13:00
6003 Samfunnsøkonomi 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 10:00 13:00
6004 Investering og finansiering 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 03.01.2025 10:00 13:00
6018 Skatterett 1+2 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 02.01.2025 10:00 15:00
6022 Metode I: Statistikk og kvantitative metoder 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 07.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
6023 Metode II: Markedsanalyse og kvalitative metoder 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
6024 Bedriftsøkonomi 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 03.01.2025 10:00 13:00
6025 Innføring i samfunnsvitenskapelige metode 2 timers Multiple Choice individuell hjemmeeksamen 07.01.2025 10:00 12:00
6027 Key Account Management 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 17.12.2024 10:00 15:00
6064 Skatterett 2 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 10:00 13:00
6082 Skatterett 1 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 10:00 13:00
6084 Finansregnskap 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 10:00 13:00
6086 Foretaksrett 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
6087 Foretaksrett II 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 07.01.2025 10:00 15:00
6088 Finansregnskap og regnskapsteori 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 08.01.2025 10:00 15:00
6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 03.01.2025 10:00 13:00
6091 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 10:00 13:00
6093 Regnskapsføreren som rådgiver 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 07.01.2025 10:00 15:00
6106 Prosjektledelse 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 16.12.2024 19.12.2024 10:00 10:00
6107 Forhandling og påvirkning 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
6267 Marked og samfunn 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 13.01.2025 14.01.2025 10:00 10:00
6271 Salgsledelse 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 02.01.2025 10:00 15:00
6272 Markedskommunikasjon 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 03.01.2025 10:00 15:00
6274 Samfunnsøkonomi II 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 08.01.2025 10:00 13:00
6277 Akademisk lesing og skriving 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 10.12.2024 13.12.2024 10:00 10:00
6278 Key Account Management 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 17.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
6281 Salgsledelse 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 02.01.2025 10:00 15:00
6285 Serviceledelse Skriftlig individuell hjemmeeksamen (2 uker) 06.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
6286 Strategisk verdikjedeledelse 1 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 07.01.2025 10:00 15:00
6308 Internkommunikasjon og merkebygging 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 10:00 14:00
6313 Bacheloroppgave Bacheloroppgave (emnets varighet) 02.09.2024 15.01.2025 10:00 10:00
6314 Co-Creation 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 07.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 16.12.2024 19.12.2024 10:00 10:00
6320 Mikroøkonomi 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 08.01.2025 10:00 13:00
6322 Makroøkonomi 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 09.01.2025 10:00 13:00
6323 Matematikk for økonomer 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 07.01.2025 10:00 13:00
6324 Bedriftsøkonomi 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 03.01.2025 10:00 13:00
6328 Operativ personalledelse 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 11.12.2024 13.12.2024 10:00 10:00
6329 Leder- og talentutvikling 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 13.01.2025 15.01.2025 10:00 10:00
6331 Prosjekt- og prosesstyring 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 03.01.2025 10:00 15:00
6332 Forbrukeratferd 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 16.12.2024 10:00 15:00
6334 Strategisk HR 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 18.12.2024 19.12.2024 10:00 10:00
6335 Arbeidsmiljø og psykologi 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 10.01.2025 10:00 15:00
6336 Organisasjon og ledelse 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
6337 Rekruttering 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 13.01.2025 10:00 15:00
6338 Merkevareledelse 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 09.01.2025 10:00 15:00
6339 Økonomi- og usikkerhetsstyring 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 03.01.2025 10:00 15:00
6340 Markedsføring 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 02.01.2025 10:00 15:00
6341 Internasjonal HR 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 10.12.2024 13.12.2024 10:00 10:00
6343 Samfunnsvitenskapelig metode 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 07.01.2025 10:00 15:00
6344 Endringsledelse 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 16.12.2024 17.12.2024 10:00 10:00
6345 Individuell arbeidsrett 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
6346 Kollektiv arbeidsrett 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 09.01.2025 10:00 15:00
6347 Innføring i strategi 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 08.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
6349 Kontraktsrett 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 10.01.2025 10:00 14:00
6350 Erstatningsrett 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 10:00 14:00
6351 Juridisk metode 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 08.01.2025 10:00 15:00
6352 Arv- og familierett 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 02.01.2025 10:00 15:00
6353 Eiendomsrett 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 03.01.2025 10:00 15:00
6356 Statistikk for økonomer 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 03.01.2025 10:00 13:00
6357 Digital regnskapsføring 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 09.01.2025 10:00 15:00
6359 Innkjøpsledelse 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
6360 Strategisk verdikjedeledelse 2 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 08.01.2025 10:00 15:00
6361 Introduksjon til sirkulær økonomi 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 10.01.2025 10:00 15:00
6362 Internasjonal politikk og implementering 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 09.01.2025 10:00 15:00
6363 Verdikjede, teknologi og analyse 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 13.01.2025 15.01.2025 10:00 10:00
6364 Innovasjon og bærekraft 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 03.01.2025 10:00 15:00
6366 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft Individuell semesteroppgave (2-12 uker) 28.09.2024 20.12.2024 10:00 10:00
6367 Organisasjon og ledelse 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
6368 Digital markedsføring Skriftlig individuell hjemmeeksamen (7 dager) 13.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
6369 Digitalisering og forretningsanalyse 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
6370 Data og teknologi til forretningsbruk 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 18.12.2024 19.12.2024 10:00 10:00
6371 Personvern og datasikkerhet 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
6374 Oppgaveskriving i høyere utdanning 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
6381 Verdiskapning gjennom den norske modellen Individuell semesteroppgave (2 uker) 06.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
6382 Marked, samfunn og globalisering 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 09.01.2025 10:00 10:00
6384 Digital forretningsforståelse Skriftlig individuell hjemmeeksamen (7 dager) 07.01.2025 14.01.2025 10:00 10:00
6386 Bærekraftig markedsføring 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
6389 Operativ personalledelse 3 timers skriftlig individuell  hjemmeeksamen 06.01.2025 10:00 13:00
6500 Introduksjon til programmering 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 17.12.2024 18.12.2024 10:00 10:00
6501 Databaser 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 16.12.2024 10:00 16:00
6502 Digital teknologi 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 10:00 16:00
6503 Kreativt webprosjekt 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 07.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
6504 Informasjonssikkerhet 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
6505 Objektorientert programmering 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 13.01.2025 14.01.2025 10:00 10:00
6550 Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 08.01.2025 10:00 10:00
6551 Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 08.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
6605 Databaser 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 16.12.2024 10:00 16:00
7054 Politikk og påvirkning 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 10:00 16:00
7055 Tekstforfatting Skriftlig individuell hjemmeeksamen (7 dager) 06.12.2024 13.12.2024 10:00 10:00
7057 Kreativ skriving Skriftlig individuell hjemmeeksamen (7 dager) 13.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
7065 PR i praksis 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 09.01.2025 10:00 16:00
7100 Innføring i psykologi 2 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 10.01.2025 10:00 12:00
7102 Sosial- og personlighetspsykologi Individuell mappeeksamen (semesteret) 02.09.2024 15.01.2025 10:00 10:00
7103 Utviklingspsykologi og emosjoner 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 07.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
7104 Kognitiv psykologi og hjernen Individuell mappeeksamen (semesteret) 02.09.2024 15.01.2025 10:00 10:00
7105 Psykiske lidelser og psykoterapi 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 17.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
7106 Positiv psykologi og livskvalitet Individuell semesteroppgave (2 uker) 02.12.2024 16.12.2024 10:00 10:00
7107 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 13.01.2025 10:00 14:00
7110 Psykologisk historie og forskningsmetode Skriftlig individuell hjemmeeksamen (7 dager) 02.01.2025 09.01.2025 10:00 10:00
7113 Miljøpsykologi Individuell mappeeksamen (semesteret) 02.09.2024 15.01.2025 10:00 10:00
7114 Kulturpsykologi og mental helse i digitale tider 10-20 minutters muntlig individuell eksamen 08.01.2025 09.01.2025 09:00
7115 Fysiologi og sykdomslære 4 timers Multiple Choice individuell hjemmeeksamen med kortbesvarelse 06.01.2025 10:00 14:00
7116 Ernæringskommunikasjon 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 13.01.2025 15.01.2025 10:00 10:00
7117 Grunnleggende ernæring 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
7118 Epidemiologi, matvarekunnskap og bærekraft 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 07.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
7119 Ernæring og helse Individuell mappeeksamen (semesteret) 02.09.2024 03.01.2025 10:00 10:00
7120 Ernæring og trening 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
7130 Fysiologi 1 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 07.01.2025 10:00 13:00
7131 Akademiske tekster og statistiske metoder 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 16.12.2024 19.12.2024 10:00 10:00
7132 Fysiologi 2 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 03.01.2025 10:00 13:00
7133 Medisinsk historie og etikk 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 02.01.2025 03.01.2025 10:00 10:00
7134 Anatomi 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn 07.01.2025 10:00 13:00
7136 Sykdomslære 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn 02.01.2025 10:00 13:00
7137 Sykdomsforebygging 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 09.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
7138 Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 17.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
7139 Internkommunikasjon, kultur og tillit 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 03.01.2025 10:00 16:00
7141 Evolusjon og atferd hos dyr og mennesker 10-20 minutters muntlig individuell eksamen 09.01.2025 09:00
7142 Idrettspsykologi og prestasjon 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 17.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
7143 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness 10-20 minutters muntlig individuell eksamen 02.01.2025 03.01.2025 09:00
7145 Kvalitativ og kvantitativ metode Skriftlig individuell hjemmeeksamen (7 dager) 09.12.2024 16.12.2024 10:00 10:00
7146 Bacheloroppgave Bacheloroppgave (emnets varighet) 02.09.2024 15.01.2025 10:00 10:00
7200 Introduksjon til innholdsmarkedsføring Skriftlig individuell hjemmeeksamen (2 uker) 29.11.2024 13.12.2024 10:00 10:00
7203 Journalistikk 1 Innføring i journalistisk metode 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 16.12.2024 19.12.2024 10:00 10:00
7204 Journalistikk 2 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 09.01.2025 10:00 10:00
7205 Foto Skriftlig individuell hjemmeeksamen (2 uker) 06.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
7206 Video 1 Skriftlig individuell hjemmeeksamen (2 uker) 06.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
7207 Publisering 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 07.01.2025 10.01.2025 10:00 10:00
7208 Mobile Movie Making Skriftlig individuell hjemmeeksamen (2 uker) 06.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
7209 Salgsteknikk og salgspsykologi 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 17.12.2024 20.12.2024 10:00 10:00
7210 Politikk og påvirkning 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 10:00 16:00
ESB100 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft Skriftlig individuell hjemmeeksamen (2-12 uker) 28.09.2024 20.12.2024 10:00 10:00
ILE100 Innkjøpsledelse 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 06.01.2025 10:00 15:00
IOB400 Innovasjon og bærekraft 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen 03.01.2025 10:00 15:00
IPI300 Internasjonal politikk og implementering 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 09.01.2025 10:00 15:00
ISO300 Introduksjon til sirkulær økonomi 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen  10.01.2025 10:00 15:00
SVK100 Strategisk verdikjedeledelse 1 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 07.01.2025 10:00 15:00
SVK200 Strategisk verdikjedeledelse 2 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 08.01.2025 10:00 15:00
VKA400 Verdikjede, teknologi og analyse 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 13.01.2025 15.01.2025 10:00 10:00