Skroll ned til eksamensplan for campusstudenter ↓

Eksamensplan for nettstudenter

For nettstudenter er eksamensplanen tilgjengelig for to semester frem i tid. Eksamensplanen blir oppdatert for de to kommende semestrene etter hver eksamensperiode, med forbehold om endringer.  Når du har meldt deg opp til eksamen i emnet vil du se eksamensdato og frist for innlevering av obligatorisk arbeidskrav i StudentWeb.

Alle nettemner har eksamensgjennomføring hvert semester, derfor er det ikke en egen periode for utsatt- og kontinuasjonseksamen for nettstudenter. Nettstudenter som ønsker å ta eksamen igjen eller må ta utsatt- eller kontinuasjonseksamen melder seg opp til neste ordinære eksamensgjennomføring i emnet neste semester.

Vi tar forbehold om at planen kan endres underveis. Dersom eksamensdato endres etter oppmeldingsperioden er åpnet vil det man se en merknad om dette når man melder seg opp til eksamen i studentweb.

Eksamenslokaler for nettstudenter

Kristiania tilrettelegger for digital undervisning og eksamen så langt det er mulig. Hovedregelen er digital undervisning og eksamen uten oppmøte. I tilfeller der nettemner har eksamen med fysisk oppmøte vil studenten kunne se dette i studentweb i forkant av eksamen, under «aktive emner».

Eksamenskollisjon for nettstudenter hvis flere eksamener på samme dag

I noen tilfeller kan det forekomme at nettstudenter har flere eksamener på samme dag da det er lagt opp til fri studieprogresjon og mange valgemner. Vi anbefaler at man sjekker eksamensplanen og tar høyde for eventuelle eksamenskollisjoner når man velger emner for semesteret.

Om du opplever dette må du sende inn skjema for eksamenskollisjoner innen gjeldende frister for semesteret. Innmeldte eksamenskollisjoner behandles etter fristen og man kan forvente svar innen tre uker.

Skjemaet åpner samtidig med oppmeldingsperioden hvert semester og fristen er det samme som fristen for opp/avmeldingsfrist til eksamen:

Vårsemester (eksamen i mai/juni): Innmeldingsfrist 1 april.

Høstsemester (eksamen i desember/januar): Innmeldingsfrist 1 november.

Innmeldte kollisjoner behandles etter innmeldingsfristen nevnt ovenfor og du kan forvente minst tre ukers behandlingstid.

Tabellen nedenfor angir hvordan Kristiania kan tilpasse for kolliderende eksamener.

Merk at det ikke gis tilpasninger for eksamener med en varlighet utover 72 timer, inkludert mappeeksamen, semesteroppgave og lignende. Det gis ikke tilpasninger for muntlig eksamen.

Eksamen 1 Eksamen 2 Tilpasning / Forlenget tid
Oppmøteeksamen
1 – 5 timer
Oppmøteeksamen
1 – 3 timer
Eksamen 1 og eksamen 2 gjennomføres etter hverandre. Det gis 30 minutters pause i mellom eksamenene.
Oppmøteeksamen
4 – 5 timer
Oppmøteeksamen
4 – 5 timer
Det er ikke mulig å gjennomføre eksamen 1 og eksamen 2 med varighet på 4-5 timer på samme dag.
Hjemmeeksamen
1 – 6 timer
Hjemmeeksamen
1 – 6 timer
Eksamen 1 og eksamen 2 gjennomføres etter hverandre. Det gis 30 minutters pause i mellom eksamenene.
Hjemmeeksamen
1 – 6 timer
Oppmøteeksamen
1 – 5 timer
Eksamensavdelingen må ta en skjønnsmessig vurdering for å avgjøre hvor lang pause som trengs mellom eksamen 1 og eksamen 2 for hver student.
Hjemmeeksamen
1 – 6 timer
Hjemmeeksamen
24 – 72 timer
Varigheten for eksamen 2 forlenges med varigheten for eksamen 1.
Hjemmeeksamen
24 – 72 timer
Oppmøteeksamen
1 – 5 timer
Varigheten for eksamen 1 forlenges med varigheten for eksamen 2.
Hjemmeeksamen
24 – 72 timer
Hjemmeeksamen
24 – 72 timer
24 timer forlenget tid på den av eksamenene med senest innleveringssdato.
Hjemmeeksamen
> 72 timer
Oppmøteeksamen
1 – 5 timer
Ingen tilrettelegging

Følgende tilfeller tilrettelegges ikke:

  • Eksamener med varighet over 72 timer tilpasses ikke
  • Mappeeksamen med ett semesters varighet tilpasses ikke
  • Det gis ikke tilpasninger for muntlig eksamen

Eksamensplan for campusstudenter

Ordinær eksamensplan
Ordinær eksamensplan publiseres på Studentweb under «Aktive emner». Eksamensdatoer for vårsemester publiseres i midten av desember, og for høstsemesteret i begynnelsen av august.

Utsatt – og kontinuasjonseksamen
Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i Studentweb ved påmelding til kontinuasjonseksamen. Hvis det faller flere eksamener på samme dag, kan du se dette under påmeldingen til kontinuasjon.

Vi tar forbehold om at planen kan endres underveis.

Eksamenslokaler for campusstudenter

Vi benytter flere eksterne eksamenslokaler. Det er studentens ansvar å gjøre seg kjent med hvor eksamenene skal avvikles. Informasjon om oppmøtested fremkommer i Studentweb under «aktive emner». Studenten må møte på oppgitt  adresse og rom, da sted og tidspunkt kan være individuelt.

Ønsker du å kontakte oss?

Aktive studenter på Kristiania
For å komme i kontakt med Studieadministrasjonen logg inn på Mitt Kristiania eller gå direkte til Studentservice.

Andre som ikke er studenter
Bruk skjema Kontakt Studieadministrasjonen for spørsmål om eksamen, faktura, tilrettelegging og andre generelle spørsmål.