7139 - Nettstudium emne

Internkommunikasjon, kultur og tillit

Dette emnet gir deg en praktisk og teoretisk innføring i internkommunikasjon, hvor vi legger spesiell vekt på organisasjonskultur og tillit. Emnet vil sette deg i stand til å utvikle en plan for kommunikasjon innad i en organisasjon.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7139
Emnebeskrivelse

I dette emnet får du grunnleggende, praktisk og teoretisk innføring i internkommunikasjon, slik at du kan lage en plan for kommunikasjonen innad i en organisasjon.

Det blir spesielt lagt vekt på hvorfor det er viktig med god intern kommunikasjon og hva som er målet med internkommunikasjonen. Du vil få innsikt i det teoretiske fundamentet for å forstå faget og i teorier som kan anvendes i utvikling av en plan for internkommunikasjon.

Sentralt faginnhold er organisasjonskultur, tillit, effektivt samarbeid, motivasjon, endring og kunnskapsdeling, samt konflikter og konfliktløsning.

Internkommunikasjon, kultur og tillit består av følgende tema:

 • Grunnlaget for internkommunikasjon
 • Internkommunikasjon og organisasjonskultur
 • Internkommunikasjon og tillit
 •  Internkommunikasjon som ledelse
 • Internkommunikasjon og endring
 • Interkulturell kommunikasjon
 • Internkommunikasjon for bedre eksternkommunikasjon
 • Lese, forstå og anvende ny forskning om internkommunikasjon
 • Intern krisekommunikasjon
 • Internkommunikasjon som kunnskapsdeling
 • Metoder, kanalvalg og strategier

Læringsutbytte

Målet er at du etter endt emne skal ha tilegnet deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som både setter deg i stand til å forstå det teoretiske fundamentet for internkommunikasjon og til å utvikle en plan for kommunikasjon innad i en organisasjon.

Emne detaljer

Internkommunikasjon, kultur og tillit

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.