Kvinne holder en presentasjon i et møterom.

Årsstudium - Nettstudium

Helserett og ledelse

Helsesektoren er i kontinuerlig endring og står overfor store utfordringer. Ledere i helsesektoren må være kompetent på områder utover helsefaglig bakgrunn.

Studiested
Nettstudium
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Årsstudium
Studiepoeng
60
Gjennomføring
Heltid \ Deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse
Ingen beskrivelse
Med forbehold om endringer

Brukerne av helsetjenestene er sammensatt av personer med ulik kultur og bakgrunn. Vi blir også flere mennesker og antall eldre øker. Endringer i sykdomsbildet og økende forventninger til kvalitet i helsetjenester stiller ikke bare krav til helsefaglig kompetanse, men også til helserett og ledelse.

For å møte det økende kompetansebehovet for ledere i helsesektoren, omhandler store deler av studiet temaer som helserett, organisasjonskultur, endringsledelse og kommunikasjon. Helserett er sentralt for å drive lovlig ledelse i helseforetak og har derfor en sentral plass i utdanningen. 

Årsenheten gir deg kompetanse i helseforvaltning, arbeidsmiljø og psykologi, omsorgsrett og behandling av pasientdata. Videre gir studiet kunnskap og ferdigheter innen kommunikasjon relatert til internkultur så vel som kommunikasjon eksternt. Ledelse i helsesektoren handler ikke minst om forvaltning av menneskelige ressurser, og studiet gir kompetanse

Hva lærer du?

Du skal lære om hvordan du kan utøve god ledelse i helseforetaket, enten det er i det private eller det offentlige. Kombinasjonen av fagfeltene (juss, ledelse, kommunikasjon, helseforvaltning) gir kompetanse til å drive verdibasert, bærekraftig, moderne og fremtidsrettet ledelse i helsesektoren. En endringsvillig og innovativ organisasjon kan bare oppnås gjennom ansatte som bidrar aktivt – og gjennom ledere som tilrettelegger for dette. 

Jobbmuligheter

Målet er at studenter med Årsenhet i helserett og ledelelse skal kunne arbeide innen ledelse, ledelsesstøtte eller rådgivende innen helserett og ledelsefag i helsesektor. Videre kan kandidatene jobbe som prosjektledere eller mellomleder i organisasjoner i helsesektoren.

Årsenheten kan tas som et frittstående studium, men kan også inngå i bachelorutdanninger for å bygge videre på kompetansen.

Studiedetaljer

Studieoppsett
60 studiepoeng kjerneemne
Heltid
Ca. 40 timers studier per uke

30 studiepoeng per semester

Totalt 2 semestere over 1 år

Deltid
Ca. 20 timers studier per uke

15 studiepoeng per semester

Totalt 4 semestere over 2 år

Enkeltemne
10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner).

Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

Studieplanlegger

Velg deltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

Sammendrag

Sammendrag