6345 - Nettstudium emne

Individuell arbeidsrett

Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6345
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Individuell arbeidsrett gir deg kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter, kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver, og få forståelse for hva en tariffavtale er, og hvilke konsekvenser tariffavtalen har. Gjennom emnet vil du lære om hovedregler, viktige enkeltregler og prinsipper innenfor arbeidsretten samt praksis om HMS.

Du vil lære å anvende arbeidsrettslige regler i praktiske tilfeller og fremstille arbeidsrettslige emner skriftlig. Det vil bli lagt vekt på at du skal lære om juridisk tenkemåte og tilegne deg ferdigheter i grunnleggende juridisk metode. Din kompetanse vil ha verdi også når det kommer endringer som ny lovgivning og ny litteratur. Kompetansen har derfor overføringsverdi til andre rettsområder.

Individuell arbeidsrett består av følgende tema: 

 • Innføring i arbeidsrett
 • Innføring i juridisk metode
 • Ansettelser
 • Likebehandling og vern mot diskriminering
 • Arbeidsavtalen 
 • Rettigheter og plikter
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidsmiljø; arbeidstid
 • Lønn, ferie og feriegodtgjørelse
 • Sykdom og arbeidsforhold
 • Permisjoner
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Opphør av arbeidsforhold

Læringsutbytte

Når du er ferdig med emnet, kan du løse spørsmål som gjelder partenes rettigheter og plikter. Og du kjenner til hovedreglene i den individuelle arbeidsretten, hvilket innebærer at du kjenner til reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler.

Emne detaljer

Individuell arbeidsrett

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.