6335 - Nettstudium emne

Arbeidsmiljø og psykologi

Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6335
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Emnet vil gi deg en innføring i psykologisk teori i et organisasjons- og arbeidsmiljøperspektiv. Videre vil du lære om psykologi knyttet til arbeidslivet. Hva som skaper et godt arbeidsmiljø vil være i sentrum. Du lærer grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi, og får grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner.

Emnet gir innføring i psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, konflikter og konflikthåndtering, mobbing, gruppepsykologi, mangfold i arbeidslivet, persepsjon og attribusjonsteorier, fordommer og diskriminering. Emnet gir også en innføring i mellommenneskelig kommunikasjon og hvordan du gjennomfører en medarbeidersamtale.

Arbeidsmiljø og psykologi​ består av følgende tema:

  • psykologi og organisasjonsarenaen
  • perspektiver på psykososialt arbeidsmiljø
  • persepsjon
  • personlighet og mangfold
  • grupper og team
  • mellommenneskelig kommunikasjon
  • stressteorier 
  • omstilling og sykefravær
  • ulike tilnærminger til begrepet motivasjon
  • jobbholdninger og trivsel på arbeidsplassen

Læringsutbytte

Etter endt emne skal du ha lært grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi og ha fått grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner som personalleder. Du skal skriftlig kunne gjøre rede for sentrale begreper og teorier innenfor arbeidspsykologien, identifisere problemområder i organisasjoner og foreslå tiltak ut fra aktuell arbeidspsykologisk forskning for å håndtere disse.

Emne detaljer

Arbeidsmiljø og psykologi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.