Jente sitter ute med en mac på fanget og skriver

Bachelor - Nettstudium

Anvendt psykologi

Kompetanse i psykologi er etterspurt innen et bredt spekter av yrker og bransjer. Felles for dem som jobber med psykologi, er en interesse for hvordan mennesker fungerer.

Studiested
Nettstudium
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Bachelor
Studiepoeng
180
Gjennomføring
Heltid \ Deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Psykologi går ut på å forstå menneskelige fenomener ut fra medfødte faktorer, påvirkning fra omgivelsene og utvikling gjennom livet. Psykologi er et allsidig fagområde med temaer som går fra cellenivå til samfunnsstruktur, og alt imellom. Felles for dem som jobber med psykologi, er en interesse og forståelse for hvordan mennesker fungerer.

Vil du ta dette studiet på campus?

Vi tilbyr også en Bachelor i anvendt psykologi som campus-studium i Oslo og Bergen.

Mellommenneskelig kompetanse

Bachelor i anvendt psykologi fra Høyskolen Kristiania utruster deg med kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i mange situasjoner og i mange yrker. Mellommenneskelig kompetanse mister heller ikke sin verdi i et stadig mer digitalisert og tilrettelagt arbeidsliv.

Psykologi søker å finne svar på spørsmål om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer. For eksempel hva som gjør at barn fra samme familie ikke har like minner om oppveksten. Med en bachelor i anvendt psykologi får du innsikten du trenger til å svare på slike spørsmål. Du vil kunne forklare ulike former for sosial påvirkning, du vil kunne beskrive personlighetstrekk, og du vil kunne utrede de kognitive mekanismene som ligger bak hukommelse og læring. Videre vil du kunne vurdere alt dette i en større sammenheng, blant annet i lys av samfunnsutvikling, mental helse og kulturforskjeller.

Moderne psykologi bygger på en lang tradisjon med forskningsbasert kunnskap, og metodene som brukes i dag har utviklet seg i takt med økt forståelse og mer avansert teknologi. I løpet av studietiden skal du opparbeide deg kunnskapen og ferdighetene som kreves for å fordype seg i et tema. I tillegg vil du bli kjent med teknikker og tester som benyttes for å sette seg inn spesifikke situasjoner. Psykologien har individets verdighet i fokus. Derfor kommer også etikk inn som en viktig betraktning i forskning, yrkespraksis og menneskelige relasjoner.

Hva lærer du?

Gjennom studietiden vil du opparbeide et solid teoretisk grunnlag, men også være i stand til å anvende etablert kunnskap i nye kontekster. Bachelorgraden legger vekt på å sette psykologisk kunnskap ut i praksis. Du vil blant annet lære å utføre og analysere egne observasjoner, studier og psykologiske tester.

De første emnene i studiet dekker psykologiens historie og de ulike psykologiske retningene som har vokst frem, i tillegg til grunnleggende prinsipper innen personlighet og sosialpsykologi, samt kognitiv og emosjonell utvikling fra fødsel til alderdom.

I de neste emnene utvides disse prinsippene gjennom feltene abnormalpsykologi og kognitiv psykologi. Du får anvende din teoretiske kunnskap på utfordringer knyttet til blant annet psykiske lidelser, livskvalitet, bevissthet, tankeprosesser og digital teknologi.

Mot slutten av studiet kan du fordype deg i selvvalgte temaer og bacheloroppgave.

Jobbmuligheter

Det er behov for kandidater med god forståelse for menneskelige relasjoner og individuelle behov i alt fra kommunale tjenester til kommunikasjonsbransjen. Studiet er eksempelvis relevant for yrker som familierådgiver, miljøterapeut, rekrutterer og karriereveileder.

Psykologi kombinert med andre fag kan være en slagkraftig kombinasjon innenfor en rekke arbeidsområder, for eksempel HR og organisasjonsarbeid, PR og markedsføring, eller pedagogisk virksomhet. Studiet er også aktuelt som videreutdanning for ansatte innen sosial- og helsevesen, og andre som ønsker å kvalifisere seg til administrasjons- og ledelsesoppgaver.

Studiedetaljer

Studieoppsett
120 studiepoeng kjerneemne

+ 30 studiepoeng valgemne

+ 30 studiepoeng spesialiseringsemne

Heltid
Ca. 40 timers studier per uke

30 studiepoeng per semester

Totalt 6 semestere over 3 år

Deltid
Ca. 20 timers studier per uke

15 studiepoeng per semester

Totalt 12 semestere over 6 år

Enkeltemne
10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). Emnene er ordnet i anbefalt rekkefølge.

Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

Studieplanlegger

Velg deltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

Sammendrag

Sammendrag

 • 1. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 2. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 3. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 4. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 5. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 6. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 7. semester

  15 studiepoeng valgemner
 • 8. semester

  15 studiepoeng valgemner
 • 9. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 10. semester

  15 studiepoeng spesialiseringsemner
 • 11. semester

  15 studiepoeng spesialiseringsemner
 • 12. semester

  15 studiepoeng kjerneemner